PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 2 |
Article title

OCENA POZIOMU WIEDZY PACJENTÓW CHORUJĄCYCH NA CUKRZYCĘ

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
StreszczenieWstępCukrzyca jest chorobą przewlekłą, zaliczaną obecnie do chorób cywilizacyjnych. Stanowi niezwykle często spotykanyzespół chorób związany z licznymi powikłaniami. Wiedza i świadomość pełnią ogromną rolę w życiu osób chorujących nacukrzycę. Wzmacniają stan zdrowia poprzez utrzymanie właściwej diety, zachowań prozdrowotnych, jednocześnie chroniąprzed powikłaniami. Świadomość i wiedza chorego dotyczące powikłań, ale również objawów hiper i hipoglikemii wpływająna pewno na nastawienie chorego do życia z cukrzycą, akceptacji, adaptacji choroby oraz wsparcie rodziny i otoczenia, cojest niezwykle ważne. Proces wykrycia choroby, jej zaakceptowania, pozyskania wiedzy na jej temat czasami trwa bardzodługo, co wymaga cierpliwości i okazania wsparcia pacjentom nie tylko ze strony rodziny.CelCelem pracy było zbadanie 100 respondentów i wykazanie poziomu ich wiedzy na temat cukrzycy.Materiał i metodyW badaniu wzięło udział 51 mężczyzn i 49 kobiet. Średni wiek badanych wynosił 45 lat. Najmłodszy uczestnik miał 18lata, a najstarszy 89 lat. Ponad połowa- czyli 64 osoby żyją w związku małżeńskim. 14 z pośród nich jest kawalerem/panna,natomiast 12% to wdowcy/wdowy. Większość badanych mieszka w dużym mieście. Respondenci, którzy brali udziałw badaniu, zazwyczaj chorują na cukrzycę nie dłużej niż 5 lat. U 67 % respondentów występuje cukrzyca typu 1, natomiastu 33% typu 2.Badanie na temat poziomu wiedzy pacjentów chorujących na cukrzycę przeprowadzono w Klinice Endokrynologiii Diabetologii Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 w Bydgoszczy. W tym celu wykorzystano ankietę oceniającą poziom wiedzyna temat schorzenia.WynikiZ przeprowadzonych badań wynika, iż pacjenci chorujący na cukrzycę maja świadomość czym jest ich choroba, jakie sąprzyczyny i skutki cukrzycy, choroba u badanej populacji została wykryta w krótkim czasie od pojawienia się pierwszychobjawów, pacjenci wiedzą jak leczone jest ich schorzenie, jakie są dostępne metody oraz jak można leczyć cukrzycę, chorzypotrafią poradzić sobie z objawami hiper oraz hipoglikemii, potrafią rozpoznać objawy i szybko zareagować, badane osobywiedzą jaki negatywny wpływ na ich chorobę mogą mieć używki, większość z nich stara się utrzymywać daną dietę i niezażywać alkoholu, tytoniu, czy innych środków szkodliwych.WnioskiBadania własne wykazały dość dobry stan wiedzy na temat cukrzycy u badanych respondentów.Słowa kluczowe: diabetologia, cukrzyca, choroba.
Keywords
Publisher
Year
Issue
2
Physical description
Dates
published
2017
online
23 - 08 - 2017
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-nameId-b1f3c972-c9a7-33e7-a575-d1ef6c27c2eb-year-2017-issue-2-article-322
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.