PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 2 |
Article title

ANALIZA FUNKCJONOWANIA PACJENTÓW Z DEPRESJĄ W ODNIESIENIU DO POPRAWY JAKOŚCI ICH ŻYCIA

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Streszczenie.Wstęp.Depresja jest najczęściej spotykanym zaburzeniem psychicznym na świecie. Zaburzenie to częściej dotyka kobiet niżmężczyzn. Charakteryzuje się występowaniem objawów negatywnych od obniżonego nastroju po poczucie rezygnacjii niezdolności do prawidłowego funkcjonowania. Symptomy te posiadają podłoże genetyczne, psychologiczne i społeczne.W leczeniu zaburzeń depresyjnych istotne znaczenie odgrywa nie tylko farmakoterapia czy psychoterapia, ale przedewszystkim prawidłowo zdefiniowana choroba.Cel pracyCelem badań było ukazanie negatywnych aspektów funkcjonowania pacjentów z depresją uniemożliwiających poprawęjakości ich życia.Materiał i metodyBadania zostały przeprowadzone metodą sondażu diagnostycznego przy wykorzystaniu techniki ankietowania, wśródpacjentów stanowiących 70 osób obu płci z zaburzeniami depresyjnymi, hospitalizowanych na oddziałach psychiatrycznychi osób korzystających z pomocy doraźnej w Poradni Zdrowia Psychicznego.WynikiW przebiegu badań wyodrębniono negatywne aspekty utrudniające funkcjonowanie pacjentów w depresji.WnioskiCzynniki utrudniające funkcjonowanie pacjentów z depresją to: niewiedza związana z istnieniem choroby, zaniżonasamoocena wynikająca z braku dobrego samopoczucia, krytycyzmu własnego wyglądu, samotność, rozpad pożyciamałżeńskiego, brak wiary w możliwość pokonania choroby, chwile załamania i towarzyszące myśli samobójcze sprzyjałyrozwojowi zaburzeń.Słowa kluczowe. pacjent, funkcjonowanie, depresja.
Keywords
Publisher
Year
Issue
2
Physical description
Dates
published
2017
online
23 - 08 - 2017
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-nameId-b1f3c972-c9a7-33e7-a575-d1ef6c27c2eb-year-2017-issue-2-article-320
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.