PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 2 |
Article title

OPINIE STUDENTÓW NA TEMAT PROFILAKTYKI ORAZ CZYNNIKÓW RYZYKA PRZEWLEKŁYCH PROBLEMÓW ZDROWOTNYCH NA PRZYKŁADZIE RAKA SZYJKI MACICY

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
StreszczenieWstępRak szyjki macicy stanowi poważny problem wśród kobiet. Każdego roku odnotowuje się dużą liczbę nowych zachorowańoraz zgonów z jego powodu. Jednocześnie rak szyjki macicy jest nowotworem, który można łatwo wykryć oraz całkowiciewyleczyć.CelCelem ankiety było przybliżenie opinii studentów na temat profilaktyki oraz czynników ryzyka rozwoju raka szyjki macicy.Materiał i metodyBadanie przeprowadzono za pomocą kwestionariusza ankiety. Wyniki badania zostały przedstawione przy pomocywykresów oraz tabel, z podziałem studentów na trzy uczelnie tj. Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności, PolitechnikaŁódzka oraz Uniwersytet Łódzki.WynikiWyniki badania, szczególnie dotyczące informacji na temat wirusa HPV są dość zaskakujące. Młodzi ludzie także nieposiadają informacji na temat Programu Profilaktyki oraz Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy, mimo tak dużegopromowania go przy pomocy mediów, ulotek czy Internetu.WnioskiW konsekwencji jednak wiedza studentów dotycząca nowotworu raka szyjki macicy oraz jego profilaktyki jest nazadowalającym poziomie, jednak wymagałaby uzupełnienia.
Keywords
Publisher
Year
Issue
2
Physical description
Dates
published
2017
online
23 - 08 - 2017
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-nameId-b1f3c972-c9a7-33e7-a575-d1ef6c27c2eb-year-2017-issue-2-article-319
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.