PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 1 |
Article title

PIELĘGNACJA PACJENTA ZE STOMIĄ PO LECZENIU CHIRURGICZNYM NOWOTWORU JELITA GRUBEGO - STUDIUM PRZYPADKU W OPARCIU O ICNP®

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
StreszczenieWstępZachorowanie na nowotwór jelita grubego i następstwami jakimi jest wyłonienie stomii są dużym szokiem dla psychiki człowieka.Grupami wysokiego ryzyka wśród nowotworów jelita grubego są: polipowatość rodzinna, choroba Leśniowskiego- Crohna, przebyty rakjelita grubego, wrodzony zespół niepolipowaty jelita grubego i odbytnicy, gruczolaki pojedyncze i mnogie, przetoka moczowo- okrężnicza,przebyty rak trzonu macicy i jajników, kamica pęcherzyka żółciowego oraz kobiety, które nie rodziły[Fibak, 2005].Cel pracyCelem pracy jest ocena życia chorych z wyłonioną stomią jelitową spowodowaną przez nowotwór jelita grubego z wykorzystaniemICNP®.Prezentacja przypadkuPacjent przyjęty do szpitala na zabieg operacyjny spowodowany przez nowotwór jelita grubego. Pacjentowi chirurgicznemu zostaławyłoniona przetoka jelitowa. Chory czuje się nieswojo w nowo zaistniałej sytuacji, nie potrafi zaakceptować zmian dotyczących swojegociała i przystosować się do nowego funkcjonowania. Brak wiedzy oraz umiejętności na temat pielęgnacji stomii doprowadza pacjenta dodepresji pooperacyjnej.DyskusjaDzięki rozwojowi nauk medycznych jest większa szansa na wyleczenie chorób dawniej nieuleczalnych. W dzisiejszych czasach chorobyprzewlekłe są negatywnie odbierane przez społeczeństwo, doprowadzają one do zmian psychicznych i biologicznych. Przez co zmieniasię udział człowieka w życiu rodzinnym, zawodowym oraz społecznym. Jakość życia chorych ze stomią ma charakter wieloaspektowyi zmienia się w czasie [Banaszkiewicz i wsp., 2007].WnioskiOsoby z wyłonioną stomią mogą spożywać te same produkty co przed operacją, ponieważ nie ma żadnych ograniczeń żywieniowych.Niektórzy jednak pacjenci muszą mieć zmodyfikowaną dietę ponieważ nie tolerują niektórych produktów. Dieta ma być ułożona w takisposób, aby nie powodowała zaparć i biegunek. Rozpoznanie aktualnych problemów pielęgnacyjnych u pacjenta jest podstawą dostworzenia właściwego planu opieki nad pacjentem.Słowa kluczowe: rak jelita grubego, przetoka jelitowa, pielęgnacja stomii, ICNP®
Keywords
Publisher
Year
Issue
1
Physical description
Dates
published
2017
online
23 - 08 - 2017
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-nameId-b1f3c972-c9a7-33e7-a575-d1ef6c27c2eb-year-2017-issue-1-article-317
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.