PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 1 |
Article title

FUNKCJONOWANIE PACJENTÓW W ŻYCIU CODZIENNYM PO ZABIEGU WSZCZEPIENIA STYMULATORA LUB KARDIOWERTERA – DEFIBRYLATORA SERCA

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
StreszczenieWstępHistoria elektrostymulacji liczy sobie już ponad 60 lat. Przyczyniła się ona do dynamicznego rozwoju kardiologii. O sukcesie medycynyświadczy jednak nie tylko przedłużenie życia pacjentów, ale również umożliwienie odpowiedniego funkcjonowania w codziennym życiu.CelCelem niniejszej pracy było określenie stanu funkcjonalnego pacjentów po zabiegu wszczepienia stymulatora lub kardiowertera –defibrylatora serca oraz jego wpływu na polepszenie lub pogorszenie się możliwości funkcjonalnych.Materiał i metodyBadanie przeprowadzono na 50-osobowej grupie pacjentów leczących się w Klinice Kardiologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 2w Bydgoszczy. Warunkiem zakwalifikowania do badania było przebycie przez chorego zabiegu implantacji urządzenia do stałej stymulacjiserca. W grupie badanych było 41 mężczyzn i 9 kobiet, średnia wieku wyniosła 67 lat.Narzędziem jakim posłużono się do przeprowadzenia badania była autorska ankieta, składająca się z 48 pytań dotyczących funkcjonowaniapacjentów w życiu codziennym. Poruszono w nich następujące aspekty: odczuwanie dolegliwości ze strony organizmu, stan psychiczny,aktywność fizyczną, problemy ze snem, koncentracją i zapamiętywaniem, aktywność zawodową i seksualną, stan finansowy, akceptacjęwłasnej choroby, relacje chorych z otoczeniem oraz spędzanie przez nich wolnego czasu.WynikiZ zebranych i przeanalizowanych danych wynika, że nie można ocenić jednoznacznie, czy zabieg miał negatywny lub pozytywny wpływna możliwości funkcjonalne pacjentów. Wzrost możliwości zaobserwowano w stanie psychicznym i akceptacji choroby, pogorszenie natle aktywności zawodowej i życia seksualnego. Bez zmian kształtuje się stan fizyczny chorych. Po zabiegu pacjenci otrzymują wsparcie zestrony otoczenia, nie mają problemów z koncentracją i zapamiętywaniem, określają swoją sytuację finansową jako dobrą. Połowa chorychzgłasza problemy ze snem i dolegliwości ze strony organizmu.WnioskiProblem funkcjonowania pacjentów w życiu codziennym po zabiegu wszczepienia stymulatora lub kardiowertera – defibrylatora sercawymaga dalszych badań. Temat ten jest istotny w przypadku określania skuteczności leczenia w obecnej medycynie ukierunkowanejholistycznie. Pacjent i jakość jego życia, a co za tym idzie jego możliwości funkcjonalne, stanowią najlepszy wskaźnik sukcesu czyporażki. Trudność w pomiarze i definiowaniu tego wskaźnika wymaga standaryzacji.Słowa kluczowe: stan funkcjonalny, stymulator, kardiowerter, kardiologia.
Keywords
Publisher
Year
Issue
1
Physical description
Dates
published
2017
online
23 - 08 - 2017
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-nameId-b1f3c972-c9a7-33e7-a575-d1ef6c27c2eb-year-2017-issue-1-article-316
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.