PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 1 |
Article title

WPŁYW STANU ODŻYWIENIA NA JAKOŚĆ ŻYCIA PACJENTÓW Z MARSKOŚCIĄ WĄTROBY

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
StreszczenieMarskość wątroby jest jedną z najbardziej niebezpiecznych i uciążliwych współczesnych nam chorób. Przyczyn prowadzących domarskości jest bardzo wiele, może być spowodowana wirusem żółtaczki zakaźnej lub nadmiernym i częstym spożywaniem alkoholu.CelCelem pracy było określenie wpływu stanu odżywienia na jakość życia pacjentów z marskością wątroby oraz zbadanie czynnikówmających ogólny wpływ na jakość życia.Materiał i metodyNajważniejszy element pracy stanowi część badawcza, w której przedstawiono wyniki badania ankietowego, kwestionariuszem WHOQOL– BREF, grupy 40 osób leczonych na oddziałach dwóch bydgoskich szpitali. Wyniki przedstawiono w formie tabel i wykresów.WynikiChorzy różnią się od siebie pod względem oceny jakości życia. Na jakość życia pacjentów z marskością wątroby wpływ mają takie czynniki,jak: płeć, wykształcenie, choroby współistniejące. Chorzy z marskością wątroby różnią się od siebie pod względem preferowanychzachowań zdrowotnych.WnioskiStan odżywienia wpływa na jakość życia pacjentów z marskością wątroby.Słowa kluczowe: jakość życia, stan odżywienia, marskość wątroby.
Keywords
Publisher
Year
Issue
1
Physical description
Dates
published
2017
online
23 - 08 - 2017
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-nameId-b1f3c972-c9a7-33e7-a575-d1ef6c27c2eb-year-2017-issue-1-article-315
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.