PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 1 |
Article title

ZESPÓŁ WYPALENIA OPIEKUNA WŚRÓD RODZIN PACJENTÓW PRZEBYWAJĄCYCH W OŚRODKU OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ LUB PALIATYWNEJ

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
StreszczenieWstępZauważalny przyrost populacji osób starszych w Polsce oraz w Europie i związane z tym następstwa zwiększają zapotrzebowanie nausługi pielęgnacyjno-opiekuńcze. Często rodziny są zmuszone godzić się przez wiele lat z opieką nad seniorami. Przynosi to satysfakcję,ale równie często prowadzi do wyczerpania fizycznego i psychicznego.Cel pracyCelem pracy było wskazanie występowania zespołu wypalenia opiekuna wśród rodzin pacjentów, którzy przebywają w ośrodkach opiekidługoterminowej lub paliatywnej.Materiał i metodyDo przeprowadzenia badania wykorzystano ankietę własnej konstrukcji. Zbadano 40 osób, których bliscy przebywali w ośrodku opiekipaliatywnej lub długoterminowej w Bydgoszczy.WynikiWypalenie dotyczyło 30% badanej populacji. Zespół wypalenia częściej dotyczył osób w wieku powyżej 30 lat oraz kobiet. W większościprzypadków osoby z oznakami wypalenia miały wykształcenie podstawowe. Miejsce zamieszkania nie miało wpływu na skalę problemu.Najbardziej wypalone okazywały się być osoby, których członek rodziny miał powyżej 70 lat i odwiedzały ośrodek kilka razy w tygodniu.WnioskiProblem wypalenia występuje w stopniu średnim. Ważne jest, żeby pomagać osobom dotkniętym zespołem, poprzez tworzenie grupwsparcia, wspomaganie stowarzyszeń oraz programów wspierających opiekunów.Słowa kluczowe: zespół wypalenia, opiekun, ośrodki opieki długoterminowej, ośrodki opieki paliatywnej.
Keywords
Publisher
Year
Issue
1
Physical description
Dates
published
2017
online
23 - 08 - 2017
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-nameId-b1f3c972-c9a7-33e7-a575-d1ef6c27c2eb-year-2017-issue-1-article-312
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.