PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 4 |
Article title

WSKAŹNIKI Z ZAKRESU OCHRONY ZDROWIA PRZYDATNE DO OCENY JAKOŚCI USŁUG MEDYCZNYCH W SZPITALACH (NA PRZYKŁADZIE MONITOROWANIA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH JAKO WYMAGANIA ZARÓWNO NORMY MIĘDZYNARODOWEJ ISO 9001:2015, JAK I STANDARDÓW AKREDYTACYJNYCH CMJ)

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
StreszczenieWstępW opiece zdrowotnej coraz częściej odnotowuje się przydatność wskaźników oceny funkcjonowania placówek medycznych. Działaniausprawniające powinny zmierzać w kierunku opracowania narzędzi uniwersalnych – zestawów wskaźników, oceniającychkompleksowo różnorodne aspekty funkcjonowania placówek medycznych. Narzędzie do pomiaru i oceny dokonań (efektów) szpitali(np. model PATH lub rozwiązania autorskie szpitali) może z powodzeniem być stosowane przez menadżerów szpitali do ocenyi doskonalenia świadczonych usług medycznych oraz do zarządzania jakością w szpitalu. Pomiar wyników działań bezpośredniowskazuje na poziom jakości świadczonych usług.PrzeglądWśród pojęć z zakresu jakości w opiece zdrowotnej znajdują się m.in. zagadnienia, takie jak: standard i wskaźnik. W ProgramieStandardów Akredytacyjnych Centrum Monitorowania Jakości (CMJ) wyróżnia się między innymi standard „Kontrola Zakażeń”.WnioskiW ramach wymagań normy międzynarodowej ISO 9001:2015 i/lub Programu Standardów Akredytacyjnych CMJ szpitale powinnywypracować skuteczne procedury w zakresie systematycznego, szczegółowego gromadzenia oraz przetwarzania danych, a takżewprowadzenia aktywnej rejestracji zakażeń i ich monitorowania.Słowa kluczowe: kontrola zakażeń, standardy akredytacyjne, norma ISO 9001
Keywords
Publisher
Year
Issue
4
Physical description
Dates
published
2016
online
30 - 06 - 2017
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-nameId-b1f3c972-c9a7-33e7-a575-d1ef6c27c2eb-year-2016-issue-4-article-308
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.