PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 4 |
Article title

PIELĘGNACJA CHOREGO PO UDARZE NIEDOKRWIENNYM MÓZGU W WARUNKACH DOMOWYCH

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
StreszczenieWstępUdar mózgu charakteryzuje się pojawieniem ogniskowych lub uogólnionych zaburzeń pracy mózgu na skutek przyczyn wyłącznienaczyniowych, trwających dłużej niż 24 godziny. Głównymi objawami klinicznymi udaru jest deficyt ruchowy i czuciowy orazzaburzenie widzenia i świadomości.Cel pracyOkreślenie problemów pielęgnacyjnych występujących po udarze niedokrwiennym mózgu, ze szczególnym zwróceniem uwagi nadziałania pielęgnacyjne podejmowane w środowisku domowym.Prezentacja przypadkuPrzedstawiono studium indywidualnego przypadku 80-letniej pacjentki po udarze niedokrwiennym mózgu, przebywającej w środowiskudomowym. Przeprowadzono wywiad środowiskowy z mężem podopiecznej.DyskusjaPacjentka wymaga pomocy przy wykonywaniu wszystkich czynności życiowych; wyłoniono 11 problemów pielęgnacyjnych i zaproponowanosposoby ich rozwiązania.WnioskiSzybkie rozpoznanie pierwszych symptomów, niezwłoczne powiadomienie służb ratownictwa medycznego to postępowanie rokująceskuteczność leczenia niedokrwiennego udaru mózgu.Słowa kluczowe: udar mózgu, pacjent, opieka domowa.
Keywords
Publisher
Year
Issue
4
Physical description
Dates
published
2016
online
30 - 06 - 2017
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-nameId-b1f3c972-c9a7-33e7-a575-d1ef6c27c2eb-year-2016-issue-4-article-307
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.