PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 4 |
Article title

OCENA PROBLEMÓW BIOPSYCHOSPOŁECZNYCH LUDZI STARSZYCH CHORYCH NA CUKRZYCĘ TYPU 2

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
StreszczenieWstępCukrzyca jest bardzo rozpowszechnioną chorobą Na całym świecie obserwuje się wzrost liczby zachorowań na tę chorobę. Jestniebezpieczna, ponieważ postęp choroby jest zazwyczaj powolny, jednak powikłania bardzo groźne, prowadzą do koniecznościprowadzenia restrykcyjnego stylu życia, inwalidztwa i wcześniejszej umieralności. Choroba ta jest nie tylko bardzo ważnym problememindywidualnego chorego, ale także jednym z głównych problemów zdrowotnych współczesnych społeczeństw i państw.Zwalczanie objawów tej choroby, to nie tylko cel dla każdego chorego, ale także istotny cel społeczny i państwowy. Cukrzycy niemożna wyleczyć, można natomiast podjąć działania, które zminimalizują jej wpływ na życie codzienne. Jest określona mianemchoroby społecznej. W Polsce na jej leczenie rocznie wydaje się ponad miliard złotych, w związku, z czym aktywnie dąży się dozwiększenia skuteczności zapobiegania cukrzycy.CelCelem pracy była ocena problemów biopsychospołecznych, ludzi starszych dotkniętych cukrzycą typu 2.Materiał i metodyBadaniem ankietowym objęto osoby w przedziale wiekowym 40 lat i powyżej z rozpoznaną cukrzycą typu 2.WynikiPraca dotyczyła analizy problemów biopsychospołecznych, ludzi starszych dotkniętych cukrzycą typu 2.WnioskiZ przeprowadzonych badań wynika, że ludzie starsi dotknięci cukrzycą typu 2 pomimo postępu w rozwoju nauk medycznychi ogólnego postępu cywilizacyjnego, w zakresie doświadczania swojej choroby w dalszym ciągu potrzebują wszechstronnegowsparcia.Słowa kluczowe: cukrzyca typu 2, przewlekłe powikłania cukrzycy, edukacja
Keywords
Publisher
Year
Issue
4
Physical description
Dates
published
2016
online
30 - 06 - 2017
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-nameId-b1f3c972-c9a7-33e7-a575-d1ef6c27c2eb-year-2016-issue-4-article-306
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.