PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 4 |
Article title

OPINIA STUDENTÓW WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO NA TEMAT ZAPOTRZEBOWANIA NA DODATKOWE PRYWATNE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE W KONTEKŚCIE STARZEJĄCEGO SIĘ SPOŁECZEŃSTWA

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
StreszczenieWstępDługi czas oczekiwania na świadczenia medyczne finansowane w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia to główna przyczynawybierania przez społeczeństwo dodatkowych prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych.Cel pracyAnaliza opinii studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na temat zapotrzebowania na dodatkowe prywatne ubezpieczeniazdrowotne w kontekście starzejącego się społeczeństwa.Materiał i metodyW badaniu wzięło udział 141 studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (będących na różnych latach studiów) z pięciukierunków: lekarski, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne i zdrowie publiczne. W badaniu wykorzystano autorskikwestionariusz ankiety składający się z 21 pytań. Udział w badaniu był dobrowolny i anonimowy.WynikiMożliwość wyboru usług oferowanych przez ubezpieczyciela popiera zdecydowana większość ankietowanych, 54,61% badanychwybrałaby połączony system dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych oraz powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych, 28% studentówwybrałaby taką formę ze względu na zadowalającą dostępność a 27% podkreśliło zakres oferowanych usług.WnioskiWiedza studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na temat dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych nie wpływa nadecyzje o ubezpieczeniu. Studenci Zdrowia Publicznego posiadają większą wiedzę na temat ubezpieczeń zdrowotnych.Słowa kluczowe: studenci, ubezpieczenia zdrowotne
Keywords
Publisher
Year
Issue
4
Physical description
Dates
published
2016
online
30 - 06 - 2017
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-nameId-b1f3c972-c9a7-33e7-a575-d1ef6c27c2eb-year-2016-issue-4-article-304
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.