PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 4 |
Article title

ZESPÓŁ TERAPEUTYCZNY W STACJONARNYM ZAKŁADZIE OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
StreszczenieWstępW sektorze opieki długoterminowej obserwuje się funkcjonowanie zespołów terapeutycznych znacznie częściej, niż w innychdziedzinach medycyny.Cel pracyAnaliza funkcjonowania zespołu terapeutycznego w codziennej pracy w zakładzie opiekuńczo–leczniczym.Materiał i metodyBadanie przeprowadzono w czterech stacjonarnych zakładach opieki długoterminowej na terenie woj. mazowieckiego. Badaniemobjęto pracowników zatrudnionych w tych placówkach. Uzyskano 100 wypełnionych kwestionariuszy. W badaniu wykorzystanoautorski kwestionariusz ankiety, który zawierał 28 pytań zamkniętych.WynikiSkład zespołu terapeutycznego: pielęgniarka (43%), opiekunka medyczna (19%), rehabilitant, terapeuta zajęciowy (po 11%), lekarz(7%), pracownik socjalny (4%) inni przedstawiciele, np. psycholog, ksiądz, logopeda, dietetyk stanowią 5%. Członkowiezespołu w 69% spotykają się codziennie. Najczęstsze formy współpracy to wspólna realizacja zadań (35%) oraz konsultowanieproblemów (33%). Członkowie rodziny w 40% należą do zespołu terapeutycznego opieki długoterminowej.WnioskiWspółpraca pomiędzy członkami zespołu terapeutycznego najczęściej oceniana jest dobrze; rodzina najczęściej nie przynależy dozespołu terapeutycznego.Słowa kluczowe: opieka długoterminowa, pacjent, zespół terapeutyczny
Keywords
Publisher
Year
Issue
4
Physical description
Dates
published
2016
online
30 - 06 - 2017
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-nameId-b1f3c972-c9a7-33e7-a575-d1ef6c27c2eb-year-2016-issue-4-article-303
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.