PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 3 |
Article title

NIETRZYMANIE MOCZU JAKO CZYNNIK RYZYKA ROZWOJU ODLEŻYN – STUDIUM PRZYPADKU W OPARCIU O ICNP®

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
StreszczenieWstępNietrzymanie moczu w populacji osób starszych, przewlekle chorych, długotrwale unieruchomionych istotnie zwiększa możliwośćpowstawania odleżyn. Niezbędne jest w tej sytuacji zbudowanie takiego planu opieki pielęgniarskiej, który minimalizuje ryzykozmian na skórze seniora.Cel pracyCelem opracowania jest prezentacja planu opieki wobec pacjentki w starszym wieku z nietrzymaniem moczu, wraz z odwołaniemsię do terminów zaczerpniętych z ICNP®.Prezentacja przypadkuPacjentka w starszym wieku przyjęta do zakładu opiekuńczo-leczniczego w związku z zespołem kruchości, niesprawnością funkcjonalną,utrzymującym się nietrzymaniem moczu i odleżyną I stopnia.DyskusjaW związku ze zjawiskiem ,,podwójnego starzenia się” należy oczekiwać w populacji seniorów istotnego przyrostu odsetka WielkichProblemów Geriatrycznych, w tym m.in. niesprawności funkcjonalnej, nietrzymania moczu, które zwiększają możliwość powstawaniaodleżyn. Minimalizowanie ryzyka powikłań wynikających z długotrwałego unieruchomienia, w tym zmiana na skórze,stanowi ważny aspekt w budowaniu długookresowych planów opieki pielęgniarskiej.WnioskiZastosowanie ICNP® w projektowaniu planu opieki pielęgniarskiej wobec seniora z nietrzymaniem moczu i ryzykiem powstawaniaodleżyn umożliwia monitorowanie liczby, charakteru i jakości udzielanych świadczeń.Słowa kluczowe: nietrzymanie moczu, odleżyna, ICNP®
Keywords
Publisher
Year
Issue
3
Physical description
Dates
published
2016
online
30 - 06 - 2017
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-nameId-b1f3c972-c9a7-33e7-a575-d1ef6c27c2eb-year-2016-issue-3-article-301
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.