PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 3 |
Article title

DEFORMACJE I DEFEKTY PŁYTKI PAZNOKCIOWEJ STÓP

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
StreszczenieWstępStopy są jednym z elementów podporowych ciała. Sprawność w obrębie stóp daje możliwość chodzenia, wykonywania aktywnościruchowej. Paznokcie są integralną częścią stóp i rąk. Płytka paznokciowa pełni niezwykle istotną funkcję ochronną w obrębiepaliczków dalszych stóp i rąk. Deformacje i defekty płytek paznokciowych stóp mogą skutkować brakiem sprawności całej stopy.W przypadku zaistnienia deformacji płytki lub jej uszkodzenia pojawia się możliwość korygowania zarówno w zakresie zabiegówkosmetologicznych, jak i medycznych.Cel pracyCelem pracy jest omówienie najczęściej występującego defektu w obrębie stóp, czyli wrastającego paznokcia palucha oraz zaprezentowaniemożliwości redukcji objawów i/lub całkowitej korekty defektu.Prezentacja przypadkuMłoda, 22-letnia kobieta z objawami wrastającego paznokcia palucha prawej stopy. W obrębie stopy występuje płaskostopie orazkoślawość palców. Klientka nie ma żadnych chorób towarzyszących ogólnoustrojowych. Problem wrastającego paznokcia trwaod kilku lat, klientka podejmowała wcześniej próby wyleczenia tego defektu. Z wywiadu wiadomo, że klientka obarczona jestwystępowaniem rodzinnym wrastającego paznokcia (u matki). Kobieta prowadzi bardzo aktywny tryb życia, często nosi obuwiesportowe.DyskusjaWrastanie paznokcia w tkanki miękkie wału paznokciowego jest niezwykle kłopotliwą przypadłością, ograniczającą ruch. Przyczynywystępowania mogą być różnorakie, począwszy od banalnych, czyli niewłaściwego obcinania płytki czy doboru złego obuwia,aż po defekty wywołane przez zmiany w budowie anatomicznej stopy, czy choroby samej płytki paznokciowej.WnioskiDefekt, jakim jest deformacja płytki paznokciowej oraz skłonność do wrastania w tkanki miękkie, skutkuje pojawieniem się stanuzapalnego w obrębie wału paznokciowego, ran, wtórnych zakażeń bakteryjnych. Powyższe objawy powodują problem z chodzeniemi doborem odpowiedniego, wygodnego obuwia. Zarówno medycyna, jak i zabiegi specjalistyczne z obszaru podologii dająmożliwość częściowej lub całkowitej redukcji tych dolegliwości.Słowa kluczowe: deformacje paznokci, wrastające paznokcie, defekty płytki paznokciowej
Keywords
Publisher
Year
Issue
3
Physical description
Dates
published
2016
online
30 - 06 - 2017
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-nameId-b1f3c972-c9a7-33e7-a575-d1ef6c27c2eb-year-2016-issue-3-article-299
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.