PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 3 |
Article title

ŚMIERĆ I UMIERANIE W OPINII PERSONELU PIELĘGNIARSKIEGO

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
StreszczenieWstępŚmierć jest naturalnym etapem w życiu każdego człowieka. W ciągu setek lat jej postrzeganie przez ogół społeczeństwa było różne.W opiece nad pacjentem będącym w terminalnej fazie choroby istotne znaczenie ma personel pielęgniarski.CelPoznanie opinii personelu pielęgniarskiego na temat śmierci i umierania oraz określenie wpływu czynników kształtujących poziomprezentowanych opinii w tym zakresie.Materiał i metodyBadania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego w grupie 100 pielęgniarek i pielęgniarzy pracujących w oddziałachszpitalnych.WynikiAnaliza wyników badań polegała na sklasyfikowaniu uzyskanych danych oraz zbadaniu korelacji między zmiennymi.WnioskiPoziom wiedzy na temat śmierci i umierania wśród personelu pielęgniarskiego jest zróżnicowany ze względu na czynniki socjodemograficznei zawodowe.Słowa kluczowe: śmierć, umieranie, opinie, pielęgniarka
Keywords
Publisher
Year
Issue
3
Physical description
Dates
published
2016
online
30 - 06 - 2017
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-nameId-b1f3c972-c9a7-33e7-a575-d1ef6c27c2eb-year-2016-issue-3-article-298
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.