PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 3 |
Article title

ANALIZA CZYNNIKÓW RYZYKA UPADKÓW NA PRZYKŁADZIE PACJENTÓW PRZEBYWAJĄCYCH W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
StreszczenieWstępOsoby w wieku geriatrycznym stanowią główną grupę pacjentów przebywających w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym /zpo/.U ludzi starszych obserwuje się stopniowe ograniczenie aktywności fizycznej. Działania zmniejszające ryzyko upadków w tejgrupie osób są traktowane priorytetowo. Należy więc zmodyfikować zagrożenia środowiskowe.Wśród wyzwań w opiece nad pacjentami przewlekle chorymi, niesamodzielnymi ze względu na wiek, istnieje konieczność określaniaryzyka upadków i zapewnienia bezpiecznych warunków opieki.Istotne znaczenie w zmniejszeniu ryzyka upadków mają ćwiczenia fizyczne ukierunkowane na stabilizację równowagi, zwiększeniesiły mięśniowej i koordynacji ruchowej.CelCelem niniejszej pracy była próba identyfikacji czynników zwiększających ryzyko upadków wśród pacjentów objętych stacjonarnąopieką długoterminową oraz ich analiza.Materiał i metodaBadanie przeprowadzono wśród 51 pacjentów przebywających w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym. Za pomocą Skali Barthel,ADL dokonano oceny sprawności wszystkich pacjentów.WynikiW ocenie stanu sprawności fizycznej, psychicznej i emocjonalnej uczestniczyło 51 pacjentów, w tym 46 osób powyżej 55 lat.Przy ocenie stanu samodzielności pacjentów według skali Barthel, tylko trzy osoby uzyskały 40 punktów, 30 punktów uzyskała1 osoba, 25 punktów – 4 osoby, 15 punktów – 10 osób, 10 punktów – 17 osób, 5 punktów –8 osób i 0 punktów – 5 osób. Wynikten oznacza bardzo duży deficyt w zakresie samoobsługi, samopielęgnacji i samoopieki u pacjentów przebywających w zakładziepielęgnacyjno-piekuńczym.W ocenie podstawowych czynności według skali KATZA /ADL/, oceniającej podstawowe czynności dnia codziennego, tylkodwóch pacjentów uzyskało 3 punkty, natomiast większość pacjentów uzyskała tylko 2 punkty, co stanowi o całkowitej ich niesamodzielnościi niesprawności.Słowa kluczowe: ryzyko upadków, Skala ADL, Barthel, pielęgniarstwo, stacjonarna opieka dlugoterminowa.
Keywords
Publisher
Year
Issue
3
Physical description
Dates
published
2016
online
30 - 06 - 2017
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-nameId-b1f3c972-c9a7-33e7-a575-d1ef6c27c2eb-year-2016-issue-3-article-297
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.