PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 2 |
Article title

DYLEMATY ZWIĄZANE Z SEDACJĄ PALIATYWNĄ STOSOWANĄ U CHORYCH U SCHYŁKU ŻYCIA

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
StreszczenieWstępOpieka paliatywna ma zapewnić właściwy komfort życia oraz umierania, przede wszystkim poprzez złagodzenie cierpienia, pacjentom,u których działania medyczne stały się nieskuteczne. W sytuacji, kiedy cierpienie jest nie do zniesienia, opieka paliatywnaoferuje leczenie „ostatniego rzutu”, czyli sedację paliatywną, polegającą na intencjonalnym podaniu choremu leków sedatywnychzmniejszających stopień świadomości, aż do wywołania snu, w celu opanowania cierpienia wywołanego dolegliwościami, któresą oporne na jakiekolwiek inne leczenie.PrzeglądArtykuł oparty jest na przeglądzie piśmiennictwa w celu przedstawienia ważnych kwestii związanych z aspektami etycznymi występującymiw sedacji paliatywnej. Poruszono dylematy dotyczące kontrowersji związanych ze stosowaniem sedacji paliatywnej,a mianowicie porównania sedacji do eutanazji, twierdzenia, że sedacja skraca życie, stosowania w sedacji „zasady podwójnegoskutku”, łagodzenia cierpienia egzystencjonalnego oraz kontrowersji dotyczących stosowania bądź niestosowania sztucznego odżywianiai nawadniania w czasie sedacji.WnioskiKonieczne są wytyczne dotyczące stosowania sedacji paliatywnej oraz szkolenia dla lekarzy i pielęgniarek z uwzględnieniempraktycznych aspektów sedacji paliatywnej.Słowa kluczowe: sedacja, opieka paliatywna, dylematy etyczne
Keywords
Publisher
Year
Issue
2
Physical description
Dates
published
2016
online
10 - 11 - 2016
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-nameId-b1f3c972-c9a7-33e7-a575-d1ef6c27c2eb-year-2016-issue-2-article-81
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.