PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 2 |
Article title

PRACA ZESPOŁU TERAPEUTYCZNEGO Z OSOBAMI UZALEŻNIONYMI OD ALKOHOLU I NIKOTYNY W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ - STUDIUM PRZYPADKU

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
StreszczenieWstępAlkoholizm jest chorobą społeczną, która dotyczy również osób przebywających w domach pomocy społecznej. Podopiecznitych placówek, trafiający tam różnych środowisk społecznych oraz grup, niejednokrotnie nadużywają alkoholu, który stanowidla nich drogę ucieczki od problemów dnia codziennego, z którymi nie potrafią się zmierzyć. Kolejnym dość często spotykanymproblemem wśród podopiecznych domów pomocy społecznej jest uzależnienie od nikotyny, która wpływa w szkodliwy sposób nazdrowie człowieka.Cel pracyCelem pracy jest ukazanie metod pracy zespołu terapeutycznego w domu pomocy społecznej nad pacjentem, który uzależnionyjest od alkoholu i nikotyny.Prezentacja przypadkuMieszkaniec domu pomocy społecznej od 5 lat. Podopieczny, lat 55. Pacjent ze stwardnieniem rozsianym oraz niewydolnościążylną kończyn dolnych. Podopieczny przemieszcza się na wózku inwalidzkim. Po spożyciu alkoholu mieszkaniec staje się agresywnysłownie, lekceważy polecenia personelu. W stanach napięcia nerwowego odmawia przychodzenia na posiłki, występująu mieszkańca organiczne zaburzenia osobowości i nastroju.DyskusjaMotywowanie osoby uzależnionej od alkoholu i nikotyny do podjęcia terapii alkoholowej i nikotynowej jest zadaniem bardzo trudnym,które wymaga ogromnego zaangażowania zespołu terapeutycznego składającego się z wyspecjalizowanych osób. Ważną rolęw procesie zmiany osób uzależnionych jest przeprowadzenie dialogu motywującego. Motywacja jest fundamentem, który wpływaw bezpośredni sposób na proces zmiany.WnioskiAlkoholizm i nikotynizm są uzależnieniami, które wymagają dużego wkładu pracy w proces zmiany osoby, która boryka sięz powyższymi problemami. W procesie przemiany mieszkańca kluczową rolę odgrywają rozmowy motywujące, które ukazują, coklient może osiągnąć, dokonując zmian w swoim życiu.Słowa kluczowe: alkoholizm, nikotynizm, terapia, studium przypadku, mieszkaniec domu pomocy społecznej.
Keywords
Publisher
Year
Issue
2
Physical description
Dates
published
2016
online
10 - 11 - 2016
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-nameId-b1f3c972-c9a7-33e7-a575-d1ef6c27c2eb-year-2016-issue-2-article-80
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.