PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 2 |
Article title

OCZEKIWANIA PACJENTÓW STOMIJNYCH WOBEC WSPARCIA OFEROWANEGO PRZEZ PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
StreszczenieWstępSkuteczna terapia pacjenta to taka, w której oprócz leczenia objawów klinicznych i dolegliwości fizycznych, konieczne jest holistycznewidzenie człowieka. Przy wykorzystaniu elementów psychologii, psychoterapii, socjologii i filozofii, stało się możliweukazanie istoty ludzkiej, człowieka chorego jako jedności biopsychospołecznej. Wiąże się to z rozpatrywaniem w procesie leczeniai zdrowienia wszelkich sfer życia człowieka łącznie z jego otoczeniem. Można ten cel osiągnąć poprzez wsparcie uzyskane odrodziny, przyjaciół, sąsiadów, personelu medycznego i grup wsparcia.Cel badańCelem niniejszego doniesienia było zbadanie poziomu wsparcia psychicznego świadczonego przez pracowników służby zdrowiana rzecz pacjentów z wyłonioną stomią jelitową.Materiał i metodyWykorzystując autorską ankietę, przebadano 45 pacjentów włocławskiego stowarzyszenia stomijnego, wcześniej leczonych na OddzialeChirurgii Szpitala we Włocławku, Oddziale Klinicznym Chirurgii w Bydgoszczy, Klinice Chorób Onkologii w Katowicachi Oddziale Chirurgii w Gdańsku, oraz Centrum Onkologii w Bydgoszczy.WynikiNa podstawie analizy wyników ankiety, można stwierdzić, iż pacjenci oczekują wsparcia psychologicznego ze strony lekarzyi pielęgniarek, jednak nie zawsze je otrzymują. Ponadto badania dowiodły, że pacjenci, którzy otrzymali wsparcie, są w lepszymzdrowiu psychicznym, co skutkuje podwyższeniem motywacji do leczenia i wiary w sukces oraz przekonaniu o możliwości poradzeniasobie z chorobą.WnioskiAutorki niniejszej pracy są przekonane, że czytelnik zrozumie, że troska i wsparcie należą się każdemu pacjentowi tak jak zastrzyk,czy mierzenie temperatury i zmiana opatrunku. Troska i wsparcie muszą stać się powinnością i nakazem moralnym wśród pracownikówsłużby zdrowia. A pytanie: „W czym mogę Pani/ Panu pomóc?”, czy „Co mogę jeszcze coś dla Pani/ Pana zrobić?” możezdziałać wiele i pomóc więcej, dlatego winny stać się one imperatywem moralnym dla pracowników ochrony zdrowia.Słowa kluczowe: wsparcie psychospołeczne, stomia jelitowa, komunikacja
Keywords
Publisher
Year
Issue
2
Physical description
Dates
published
2016
online
09 - 11 - 2016
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-nameId-b1f3c972-c9a7-33e7-a575-d1ef6c27c2eb-year-2016-issue-2-article-78
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.