PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 2 |
Article title

PROBLEMY BIOPSYCHOSPOŁECZNE DZIECKA HOSPITALIZOWANEGO W OKRESIE ZAOSTRZENIA ZESPOŁU NERCZYCOWEGO I SPOSOBY ICH ROZWIĄZYWANIA PRZEZ PIELĘGNIARKĘ

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
StreszczenieWstępZespół nerczycowy to stan kliniczny charakteryzujący się białkomoczem, obrzękami, hipoalbuminemią i hiperlipidemią. Dotyczy główniedzieci między 6 a 12 rokiem życia, szczególnie chłopców. Jest to choroba przewlekła, wymagająca przyjmowania dużej ilości leków.W czasie zaostrzenia zespołu nerczycowego dziecko powinno być hospitalizowane, leczenie jest długotrwałe i uciążliwe dla małegopacjenta. Stosowanie diety, rygorystyczne ograniczenia płynów oraz przyjmowanie leków, nie zawsze wpływają pozytywnie na dziecko.CelCelem pracy było przybliżenie problemów biopsychospołecznych chorych z zespołem nerczycowym i sposobów ich rozwiązywaniaprzez pielęgniarkę.Materiał i metody badawczeGrupę badaną stanowiło 50 dzieci (40% dziewczynek i 60% chłopców) w wieku od 0 do 18 lat i ich rodziców. W pracy stosowanometodę sondażu diagnostycznego, z wykorzystaniem techniki ankietowej oraz dokumentacji medycznej.WynikiNa podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że:– ponad połowa badanych (52%) stwierdziła że częste pobyty w szpitalu nie mają wpływu na obniżanie się stanu emocjonalnegochorego;– okres remisji ma wpływ na poprawę stanu biopsychospołecznego chorego. Tylko 8,1% odpowiedzi wskazywało na przygnębienie;– większość badanych oceniła opiekę pielęgniarską podczas pobytu dziecka w szpitalu w czasie zaostrzeń choroby na ocenę bardzodobrą (74%).WnioskiW badanej grupie dzieci pobyt w szpitalu i długotrwałe leczenie nie powoduje obniżenia stanu emocjonalnego, a okres remisji mapozytywny wpływ na poprawę ich stanu psychospołecznego.Słowa kluczowe: dzieci, zespół nerczycowy
Keywords
Publisher
Year
Issue
2
Physical description
Dates
published
2016
online
09 - 11 - 2016
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-nameId-b1f3c972-c9a7-33e7-a575-d1ef6c27c2eb-year-2016-issue-2-article-77
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.