PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 1 |
Article title

PODSTAWY ORGANIZACYJNO-PRAWNE REALIZACJI ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PIELĘGNIARSKIEJ OPIEKI DOMOWEJ DŁUGOTERMINOWEJ

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
StreszczenieWstęp: Dom rodzinny pacjenta to szczególne miejsce, które daje poczucie bezpieczeństwa tak potrzebne każdemu człowiekowi,a zwłaszcza choremu, staremu, niepełnosprawnemu. Żaden szpital czy zakład opieki długoterminowej, nawet najlepiej prowadzonyi przyjazny choremu nie zastąpi mu domu.Przegląd: Jednak należy pamiętać, że choroba przewlekła zmienia sposób funkcjonowania nie tylko pacjenta, ale również całegojego otoczenia. Aby mógł on bezpiecznie funkcjonować we własnym domu, po dokonaniu oceny występującego deficytu w zakresiesamoopieki i samopielęgnacji, należy tak zorganizować pod względem materialnym i ludzkim jego najbliższe otoczenie,aby zapewnić mu godne warunki do codziennej egzystencji. Organizatorem, koordynatorem i realizatorem świadczeń na rzeczprzewlekle chorego może i powinna być pielęgniarka opieki długoterminowej domowej. W zmieniających się warunkach organizacyjno-prawnych pielęgniarka powinna posiadać wiedzę i umiejętności pozwalające jej na uczestniczenie w kontraktowaniuświadczeń w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.Wnioski: Właściwa organizacja świadczeń pod względem formalnym, połączona z posiadaną wiedzą i umiejętnościami pielęgniarskimi,daje możliwość realizacji usług na wysokim poziomie, niesie satysfakcję z dobrze wykonanego zadania, a dla choregoi jego najbliższych jest ogromną pomocą we właściwej opiece nad przewlekle chorym w domu.Słowa kluczowe: pielęgniarska opieka długoterminowa, opieka domowa, choroba przewlekła
Keywords
Publisher
Year
Issue
1
Physical description
Dates
published
2016
online
09 - 11 - 2016
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-nameId-b1f3c972-c9a7-33e7-a575-d1ef6c27c2eb-year-2016-issue-1-article-75
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.