PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 1 |
Article title

JAKOŚĆ ŻYCIA PACJENTKI Z CHOROBĄ ALZHEIMERA PRZEBYWAJĄCEJ W ZAKŁADZIE OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM – STUDIUM PRZYPADKU

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
StreszczenieWstęp. Jakość życia stała się jedną z form oceny satysfakcji życiowej. Stanowi ona dla naukowców zachętę do prowadzenia badańi pomiarów. Pacjenci z chorobą Alzheimera stanowią liczną grupę badanych, którzy w zależności od etapu choroby mają liczne problemy.Cel pracy. Ocena jakości życia pacjentki całkowicie niezdolnej do samoopieki. Przedstawienie przypadku pacjenta z otępieniemw chorobie Alzheimera, przebywającego w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym.Opis przypadku. Kobieta, 73-letnia, przebywa w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym od trzech lat z rozpoznaniem otępienia typualzheimerowskiego. Z kart informacyjnych przebytego leczenia szpitalnego wynika rozpoznanie wielochorobowości.Wnioski. Jakość życia pacjentki jest znacznie ograniczona z powodu występujących objawów chorobowych. Choroba Alzheimera jestchorobą zmieniająca nie tylko życie chorego, ale także rodziny. Na pewnym etapie wymaga zapewnienie choremu całodobowej opieki.Słowa kluczowe: jakość życia, choroba Alzheimera, pacjent
Keywords
Publisher
Year
Issue
1
Physical description
Dates
published
2016
online
09 - 11 - 2016
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-nameId-b1f3c972-c9a7-33e7-a575-d1ef6c27c2eb-year-2016-issue-1-article-74
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.