PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 1 |
Article title

ZAGROŻENIE WYPALENIEM ZAWODOWYM WŚRÓD PIELĘGNIAREK PRACUJĄCYCH Z TERMINALNIE CHORYMI

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
StreszczenieWstęp: Pielęgniarki, ze względu na specyfikę zadań zawodowych są grupą narażoną na wypalenie zawodowe. Sprawowanie opiekinad osobami umierającymi, które może wiązać się z częstym przeżywaniem stresu może wzmagać to zjawisko.Cel: Poznanie zagrożeń sprzyjających powstaniu wypalenia zawodowego u pielęgniarek w opiece nad pacjentem terminalnym.Materiał i metody: Badania przeprowadzono wśród 65 pielęgniarek pracujących z pacjentami terminalnie chorymi. Zastosowanometodę sondażu diagnostycznego, technikę ankietowania. Narzędzie badawcze stanowił autorski kwestionariusz ankiety.Wyniki: Z analizy badań wynika, że praca z pacjentem terminalnym wpływa na powstanie zagrożeń wypaleniem zawodowymwśród pielęgniarek. Wymaga wiele trudu i ponoszenia dużych kosztów emocjonalnych. Do istotnych czynników należy stresi atmosfera w pracy.Wnioski: Ze względu na duże obciążenie w opiece nad terminalnie chorym należy wspierać pielęgniarki oraz stwarzać im odpowiedniewarunki i atmosferę w pracy.Słowa kluczowe: wypalenie zawodowe, terminalnie chory, pielęgniarki
Keywords
Publisher
Year
Issue
1
Physical description
Dates
published
2016
online
09 - 11 - 2016
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-nameId-b1f3c972-c9a7-33e7-a575-d1ef6c27c2eb-year-2016-issue-1-article-73
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.