PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 1 |
Article title

WPŁYW WYBRANYCH CZYNNIKÓW DEMOGRAFICZNYCH I WARUNKÓW ŚRODOWISKA PRACY NA SATYSFAKCJĘ ZAWODOWĄ PIELĘGNIAREK ZATRUDNIONYCH W ZAKŁADZIE OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
StreszczenieWstęp: Satysfakcję zawodową należy analizować w kontekście czynników ekonomicznych, strukturalnych i psychologicznych.Model charakteryzujący satysfakcję zawodową odnosi się zarówno do stanów pozytywnych, jak i negatywnych. Wpływ na poziomsatysfakcji zawodowej mają najczęściej czynniki środowiska pracy, jak również osobiste oczekiwania pracownika w związkuz wykonywanym zawodem.Cel: Celem pracy było określenie wpływu wybranych czynników demograficznych i środowiska pracy na poziom satysfakcjizawodowej wśród pielęgniarek.Materiał i metody: Badania przeprowadzono w grupie 80 pielęgniarek zatrudnionych w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym.Wyniki: Analiza wyników badań jednoznacznie dowiodła, że istotnym wyznacznikiem satysfakcji zawodowej pielęgniarek jestzłożony charakter czynników występujących w środowisku pracy.Wnioski: Czynniki demograficzne i środowiska pracy znacząco wpływają zarówno na poziom satysfakcji zawodowej pielęgniarekjak i syndrom wypalenia zawodowego.
Keywords
Publisher
Year
Issue
1
Physical description
Dates
published
2016
online
09 - 11 - 2016
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-nameId-b1f3c972-c9a7-33e7-a575-d1ef6c27c2eb-year-2016-issue-1-article-72
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.