PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 1 |
Article title

JAKOŚĆ ŚWIADCZEŃ PIELĘGNIARSKICH W OCENIE PACJENTÓW OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
StreszczenieWstęp: Opieka długoterminowa w dzisiejszych czasach zajmuje wysoką pozycję w sferze usług medycznych świadczonych przezpielęgniarki wykształcone w tej dziedzinie.Cel pracy: Celem pracy jest próba oceny jakości usług świadczonych przez pielęgniarki opieki długoterminowej na rzecz pacjentów.Materiał i metodyka: Badania przeprowadzono wśród pacjentów objętych opieką długoterminową przez pielęgniarki zatrudnionew firmie „Beta-Med.”. W badaniu uczestniczyło 90 osób mieszkających na terenie województwa świętokrzyskiego. Zastosowanometodę sondażu diagnostycznego, w ramach którego użyto kwestionariusza ankiety własnego autorstwa.Wyniki: Wrażliwość pielęgniarek na indywidualne potrzeby pacjenta została oceniona oceną bardzo dobrą przez 81,1% badanych.86,7% ankietowanych oceniło wiedzę oraz kompetencje zawodowe pielęgniarek jako bardzo dobre. Przy ocenie zapewnienia intymnościi godności osobistej pacjenta przez pielęgniarkę podczas wykonywanych zabiegów najczęściej przyznawana była nota„bardzo dobra” (88,9%).Wnioski: Respondenci uznali, że jakość usług świadczonych przez pielęgniarki specjalistki opieki długoterminowej w miejscuzamieszkania pacjenta jest na najwyższym poziomie.Słowa kluczowe: pacjent, opieka długoterminowa, pielęgniarki
Keywords
Publisher
Year
Issue
1
Physical description
Dates
published
2016
online
09 - 11 - 2016
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-nameId-b1f3c972-c9a7-33e7-a575-d1ef6c27c2eb-year-2016-issue-1-article-71
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.