PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 1 |
Article title

Ocena jakości życia pacjentów przed i po zachorowaniu na stwardnienie rozsiane

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
StreszczenieWstęp. Stwardnienie rozsiane (SM) jest chorobą ośrodkowego układu nerwowego, charakteryzującą się obecnością rozsianychognisk demielinizacji w mózgu i rdzeniu kręgowym z początkowo przemijającymi, a potem z utrwalonymi licznymi zaburzeniamineurologicznymi.Cel pracy. Celem pracy była ocena jakości życia pacjentów przed i po zachorowaniu na stwardnienie rozsiane.Materiał i metody. Badaniem objęto dwie równoliczne grupy chorych na stwardnienie rozsiane (po 51 osób), z których jednauczestniczyła w programie terapeutycznym, druga nie. W badaniu posłużono się kwestionariuszem MSQOL - 54 autorstwadr B. Vickrey, na którego zastosowanie uzyskano zgodę. Istotność wyników badano za pomocą testu nieparametrycznegochi kwadrat.Wyniki. Osoby, które brały udział w terapii, w większości (spośród 54 pytań ankiety) wykazały istotnie lepsze wyniki niż osoby,które nie brały udziału w terapii.Wnioski. Udział w programie terapeutycznym SM znacznie podnosi jakość życia osób chorych na stwardnienie rozsiane,tak w sferze fizycznej, jak i psychicznej, a także pozwala na kontynuowanie dotychczasowych relacji społecznych.
Keywords
Publisher
Year
Issue
1
Physical description
Dates
published
2016
online
09 - 11 - 2016
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-nameId-b1f3c972-c9a7-33e7-a575-d1ef6c27c2eb-year-2016-issue-1-article-70
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.