Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Title

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica

Other titles
ISSN
2353-6063
ISSN
1427-9711
Expand/Collapse Editorial office, Persons and institutions, Journal changes
Editorial office
Persons and institutions
Next title
Previous title
Expand/Collapse Notes, frequency, content page
Frequency
annual
Full contents local availability
Yes
Notes
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica jest czasopismem wydawanym przez Uniwersytet Łódzki od 1997 roku. Od 2013 r. czasopismo ukazuje się jako rocznik. Zakres tematyczny publikowanych prac dotyczy nauk o Ziemi i środowisku, a w szczególności obejmuje: geomorfologię, geoekologię, geologię i paleogeografię czwartorzędu, meteorologię i klimatologię, ochronę środowiska oraz zastosowania Geograficznych Systemów Informatycznych (GIS) w badaniach środowiska. Badane zjawiska i obiekty przyrodnicze przedstawiane są w różnych zakresach czasowych oraz przestrzennych – od globalnego po interesujące przykłady lokalne. Niekiedy uwględniania jest problematyka geografii społeczno-ekonomicznej. Czasopismo dedykowane jest w szczególności młodym badaczom. Artykuły naukowe drukowane są w języku polskim ze streszczeniem angielskim lub w języku angielskim ze streszczeniem polskim. Głownym celem czasopisma jest publikacja recenzowanych artykułów naukowych, prezentujących wyniki oryginalnych badań o charakterze empirycznym, teoretycznym, metodycznym lub analitycznym. W uzasadnionych przypadkach ukazują się inne prace, m.in.: doniesienia (komunikaty) naukowe, cenne dane badawcze, materiały konferencyjne, recenzje, a także wspomnienia, biografie i sprawozdania z ważnych wydarzeń w świecie nauk o Ziemi i środowisku.
Journal contents

open years

JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.