Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Title

Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio B – Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia

Other titles
ISSN
0137-1983
Expand/Collapse Editorial office, Persons and institutions, Journal changes
Editorial office
  • redakcja "Annales UMCS Sectio B (Geografia, Geologia, Mineralogia i Petrografia)"
Persons and institutions
Next title
Previous title
Expand/Collapse Notes, frequency, content page
Frequency
półrocznik / biannual
Full contents
Full contents local availability
Yes
Notes
Annales UMCS Sectio B (Geografia, Geologia, Mineralogia i Petrografia) jest recenzowanym czasopismem naukowym wydawanym przez Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły od 1946 r. Publikowane są w nim artykuły (w języku polskim lub angielskim) z zakresu szeroko pojętych nauk o Ziemi. Redakcja jest zainteresowana w szczególności pracami badawczymi z dziedziny geologii, geografii fizycznej, społeczno-ekonomicznej i turyzmu, gospodarki przestrzennej, geoinformatyki oraz z zakresu nauk pokrewnych. Annales UMCS sec. B jest czasopismem otwartym, skierowanym do szerokiego grona odbiorców reprezentujących zarówno grono naukowe, jak praktyków życia gospodarczego.
Journal contents
  • Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio B – Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia

open years

JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.