Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 14 |

Article title

Międzynarodowa współpraca w zakresie historii nauki w Europie Środkowej (po angielsku)

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
In the last ten years, approximately, we could witness an evolution in informal international collaboration focusing on shared and interconnected history of science in the Habsburg Monarchy and in Central Europe in general. This effort, which includes mainly historians of science from Austria, Czech Republic, Hungary and Poland, has already produced a number of important results and contributed to the thematization of some timeless topics of history of sciences such as, for instance, nationalization and internationalization of science. In the context of this cooperation, the seminar of Jan Surman, a historian of science of Polish descent, held at the Institute of Contemporary History of the Czech Academy of Sciences in Prague in May 2015, concentrated on the formation of national scientific terminologies. It also underlined the necessity and usefulness of international collaboration in achieving a deeper understanding of the “national” histories of science, which cannot be separated from the “international” history.
PL
W ostatnich dziesięciu latach jesteśmy świadkami rozwoju nieformalnej współpracy międzynarodowej, koncentrującej się na historii nauki w monarchii habsburskiej i, w ogólności, w Europie Środkowej – wspólnej dla krajów tego regionu lub mającej wzajemne powiązania. Kooperacja obejmuje głównie historyków nauki z Austrii, Czech, Węgier i Polski. Do chwili obecnej przyniosła już ważne rezultaty i przyczyniła się do podjęcia pewnych ponadczasowych zagadnień historii nauki, takich jak na przykład nacjonalizacja i umiędzynarodowienie nauki.W ramach tej współpracy w maju 2015 roku w Instytucie Historii Współczesnej Czeskiej Akademii Nauk w Pradze odbyło się seminarium, podczas którego dr Jan Surman, historyk nauki polskiego pochodzenia, analizował tworzenie krajowych terminologii naukowych. Podkreślił jednocześnie konieczność i przydatność współpracy międzynarodowej w osiągnięciu głębszego zrozumienia „narodowych” historii nauki, które nie mogą być oddzielone od historii „międzynarodowej”.

Year

Volume

14

Physical description

Dates

published
2015
online
24 - 11 - 2015

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_4467_23921749PKHN_PAU_16_017_5273
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.