Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 14 |

Article title

Bibliografia naukometryczno‑bibliometryczno‑informetryczna (wybór)

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Przedstawiono wybór bibliografii z zakresu naukometrii, bibliometrii oraz informetrii.Bibliografia została wyselekcjonowana w ramach autorskich badań prowadzonych w zakresie: a) aktualnej debaty na temat naukometrii, bibliometrii oraz informetrii w Polsce, b) historii tych dyscyplin oraz c) historii naukoznawstwa.Zaletą takiego wyboru jest uwzględnienie wielu publikacji, które: a) przedstawiają poglądy zarówno polskich, jak i zagranicznych autorów; b) omawiają poważne ograniczenia metodyczne naukometrii, bibliometrii oraz informetrii; c) ukazują nierozerwalny związek tych dyscyplin z naukoznawstwem.Prezentowaną niżej bibliografię autor wykorzystał także w dwóch artykułach opublikowanych w tomie 14. Prac Komisji Historii Nauki PAU (rok 2015).
EN
The text presents a selection of bibliography on scientometrics, bibliometrics and informetrics.The bibliography was chosen in the context of the author’s research of: a) the current debate on scientometrics, bibliometrics and informetrics in Poland, b) the history of these disciplines, and c) the history of the science of science.This selection has an important advantage because it includes many publications that a) represent the views both of Polish and foreign authors, b) discuss serious methodological limitations of scientometrics, bibliometrics and informetrics and c) show the inseparable connection between the disciplines and the science of science.This bibliography was already used in two of the author’s articles published in Prace Komisji Historii Nauki PAU, volume 14 (2015).

Year

Volume

14

Physical description

Dates

published
2015
online
24 - 11 - 2015

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_4467_23921749PKHN_PAU_16_009_5265
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.