Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 14 |

Article title

Leonhardi Euleri Opera omnia: Wydanie dzieł i korespondencji Leonharda Eulera

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The paper gives an overview on the history and present state of the edition of the complete works of Leonhard Euler (1707–1783). After several failed initiatives in the 19th century, the project began in 1907 with the edition of Euler’s printed works. The works were divided into three series: I. Mathematics (29 volumes); II. Mechanics and Astronomy (31 volumes); and III. Physics and Miscellaneous (12 volumes). After several ups and downs due to two World Wars and economic problems, the publication of the printed works with a total of 72 volumes is nearly finished. Only two volumes on perturbation theory in astronomy are still missing. The publication of series IV (manuscripts and correspondence) started in 1967 as a joint project of the Swiss and the Soviet academies of sciences. The manuscript edition was postponed, and the project focussed on Euler’s correspondence which contains approximately 3000 letters, 1000 of them written by Euler. The correspondents include famous mathematicians of the 18th century like d’Alembert, Clairaut and the Bernoullis, but also many less-known people with whom Euler corresponded on a great variety of subjects. A major problem is to find and to finance appropriate editors who are able to read French, Latin, and the old German handwriting, and who are acquainted with history, culture and science of the 18th century. During the last 50 years, the editors gathered copies or scans of most of the preserved Euler’s letters. The original letters addressed to Euler were made available to the editorial group in Switzerland by the Russian Academy of Sciences before World War I, and before their restitution in 1947 the editors made fairly good photographs that are now an important part of the material basis of the edition. Each volume of the letter series (VIA) contains Euler’s correspondence with one or more of his contemporaries, presented in a chronological order. Up to the present day, four volumes of the correspondence have been published, in addition to an inventory of all known letters to and from Euler, including short summaries and useful information about the date, language and location of the existing copies, and former publication. Four more volumes are in progress and will be published in 2016 or 2017. The remaining letters that are not intended for publication in the printed volumes are planned to be made available in an online edition.
PL
W artykule przedstawiono historię i stan obecny wydań dzieł zebranych Leonharda Eulera (1707–1783). Po kilku nieudanych inicjatywach edytorskich, podjętych w XIX wieku, w 1907 roku przystąpiono do wydania drukowanych prac Eulera. Edycję podzielono na trzy serie: seria I: Matematyka (29 tomów); seria II: Mechanika i astronomia (31 tomów); seria III: Fizyka i inne prace (12 tomów). Po licznych perturbacjach, m.in. związanych z wybuchami kolejnych wojen światowych i problemami ekonomicznymi, publikacja dzieł drukowanych w łącznej liczbie 72 tomów zbliża się do końca. Brakuje tylko dwóch tomów o rachunku zaburzeń w astronomii. Do publikacji serii IV (rękopisy i korespondencja) przystąpiono w 1967 roku. W przedsięwzięcie zaangażowały się szwajcarska i radziecka akademie nauk. Ten wspólny projekt koncentruje się na edycji korespondencji Eulera, która zawiera blisko 3000 listów, spośród których prawie 1000 napisał sam Euler. Adresatami jego listów byli m.in. słynni matematycy z XVIII wieku, tacy jak Jean le Rond d’Alembert, Alexis Clairaut i rodzina Bernoullich, ale również wiele mniej znanych osób, z którymi Euler korespondował na rozmaite tematy. Wydanie rękopisów zostało odłożone na późniejszy okres. Poważnym problemem było znalezienie i sfinansowanie pracy odpowiednich redaktorów, którzy byli w stanie czytać stare manuskrypty po francusku, łacinie i po niemiecku oraz byli zaznajomieni z historią, kulturą i nauką w XVIII wieku. W ciągu ostatnich 50 lat redaktorzy zebrali kopie lub skany większości zachowanych listów Eulera. Oryginalne listy adresowane do Eulera Rosyjska Akademia Nauk udostępniła przed I wojną światową grupie wydawniczej ze Szwajcarii. Jeszcze przed ich restytucją w 1947 roku, redaktorzy wykonali dobrej jakości fotograficzne kopie, które dzisiaj są istotną podstawą wydania. Na każdy z tomów listów (VIA) składa się korespondencja Eulera z jedną lub kilkoma osobami , do których były adresowane jego listy; wszystkie zostały zamieszczone w porządku chronologicznym. Do dzisiaj ukazały się cztery tomy korespondencji wraz z wykazem wszystkich znanych listów adresowanych do Eulera oraz przez niego wysyłanych. W wykazie znajdziemy krótkie podsumowanie i przydatne informacje na temat daty, języka, lokalizacji istniejących kopii i wcześniejszych publikacji. Cztery kolejne tomy są przygotowywane do druku i zostaną wydane w 2016 lub 2017 roku. Planowane jest udostępnienie w internetowym wydaniu pozostałych listów, których nie pomieszczono w wersji drukowanej.

Year

Volume

14

Physical description

Dates

published
2015
online
24 - 11 - 2015

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_4467_23921749PKHN_PAU_16_002_5258
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.