PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 10 | 27-39
Article title

Moulds in biodeterioration of technical materials

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Moulds are microorganisms which play the key role in biodeterioration of technical materials which results from their physiological features and metabolism. Technical materials constitute the source of carbon and energy (wood, paper, textiles, fuels, leather) or the surface for fungal growth (bricks, stone, metal, glass). Moulds characterized by a high biodeterioration activity – enzymatic and acidic, belong mainly to the following genera: Aspergillus, Penicillium, Trichoderma, Cladosporium, Paecilomyces and Chaetomium. Members of some taxa (besides the aforementioned also e.g. Stachybotrys, Alternaria, Epidermophyton, Microsporum, Scopulariopsis, Trichophyton) growing on technical substances and producing allergens and mycotoxins cause health hazards. Therefore, basing on the knowledge about conditions for mould development and biodeterioration mechanisms, we should appropriately preserve materials against mould growth. Looking for new disinfection methods safe for technical substances in order to inhibit mould growth is also important. Protective applications of biocides should be limited only to materials most sensitive to biodeterioration (paper, textiles, fuels, paints). On the one hand we should take into consideration environmental protection, on the other production of durable, biodegradable materials ensuring the product life cycle.
PL
Pleśnie są mikroorganizmami, które odgrywają kluczową rolę w biodeterioracji materiałów technicznych, co wynika z ich cech fizjologicznych i metabolizmu. Materiał techniczny stanowi dla nich albo źródło węgla i energii (drewno, papier, tekstylia, paliwa, skóra) albo jest podłożem do ich wzrostu (cegły, kamień, metal, szkło). Grzyby charakteryzujące się wysoką aktywnością biodeterioracyjną - enzymatyczną i kwasotwórczą należą głównie do Aspergillus, Penicillium, Trichoderma, Cladosporium, Paecilomyces i Chaetomium. Przedstawiciele niektórych rodzajów grzybów (oprócz wymienionych powyżej, również m.in. Stachybotrys, Alternaria, Cladosporium, Epidermophyton, Microsporum, Scopulariopsis, Trichophyton) rosnąc na substancji technicznej oraz wytwarzając alergeny i mykotoksyny stwarzają zagrożenia zdrowotne. Dlatego na podstawie wiedzy na temat warunków rozwoju pleśni i mechanizmów biodeterioracji należy odpowiednio zabezpieczać materiały przed rozwojem grzybów. Istotne jest również poszukiwanie nowych, bezpiecznych dla materiałów technicznych metod dezynfekcji w celu zahamowania rozwoju grzybów. Zastosowanie biocydów w celach ochronnych należy ograniczyć jedynie do materiałów najbardziej narażonych na biodeteriorację (papier, tekstylia, paliwa, farby), mając na uwadze aspekty ochrony środowiska, a także produkcję materiałów biodegradowalnych, zapewniając cykl życia produktu.
Year
Volume
10
Pages
27-39
Physical description
Dates
published
2014-11-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_2478_fobio-2014-0012
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.