PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 10 | 113-121
Article title

Colonization of decomposing Sphagnum moss litter by mycorrhizal roots in two types of peatland ecosystems

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
During a 35-month study on the decomposition of Sphagnum moss litter in poor fen and pine bog forest, an intensive colonization of litter-bags by mycorrhizal roots was observed during the decomposition process. Content of mycorrhizal roots in litter-bags, expressed as % mass of roots, was generally increasing during the decomposition in pine bog forest, and fluctuating during decomposition on poor fen, although in both cases the results were statistically insignificant. Two morphotypes of ericoid roots and two morphotypes of ectomycorrhizal roots were recorded from litter-bags on poor fen during the decomposition experiment, while in pine bog forest one morphotype of ericoid and nine morphotypes of ectomycorrhizal roots were recorded. Molecular identification of mycorrhizal roots succeeded only in the case of one ericoid and six putatively ectomycorrhizal morphotypes. Most morphotypes were recorded only once during the whole 35-month decomposition period, and only one ericoid and one ectomycorrhizal morphotypes were shared between the poor fen and pine bog forest communities.
PL
Podczas blisko trzyletnich badań nad rozkładem mchu torfowca na torfowisku przejściowym oraz w borze bagiennym w północno-wschodniej Polsce zaobserwowano kolonizację materiału roślinnego w woreczkach ściółkowych przez silnie zmykoryzowane korzenie. Procentowa zawartość tych korzeni, wyrażona jako stosunek ich suchej masy do suchej masy rozkładających się szczątków roślinnych, generalnie zwiększała się wraz z upływem czasu w borze bagiennym, natomiast w przypadku torfowiska przejściowego nie wykazała wyraźnych tendencji; z racji niewielkiej liczby powtórzeń zaobserwowane różnice nie były jednak istotne statystycznie. W materiale roślinnym rozkładającym się na torfowisku przejściowym odnotowano obecność dwóch morfotypów korzeni wrzosowatych oraz dwóch morfotypów korzeni ektomykoryzowych, natomiast w borze bagiennym odnotowano jeden morfotyp korzeni wrzosowatych i 9 morfotypów korzeni ektomykoryzowych. Tylko jeden morfotyp wrzosowatych i jeden ektomykoryzowy były odnotowane w obu typach siedlisk; różnice wynikały z zasadniczych różnic w składzie zbiorowisk roślinnych pomiędzy badanymi powierzchniami. Większość (7 z 10) morfotypów ektomykoryz pojawiła się tylko raz podczas całego okresu trwania eksperymentu. Badania molekularne uzyskanych morfotypów powiodły się jedynie w siedmiu przypadkach: zidentyfikowano jeden gatunek tworzący mykoryzę erikoidalną, trzy gatunki tworzące ektomykoryzy (w tym jeden tworzący dwa morfotypy) oraz dwa gatunki grzybów wielkoowocnikowych znanych jako saprotrofy, prawdopodobnie wtórnie infekujących korzenie. Sekwencje uzyskane z pozostałych badanych morfotypów należały do grzybów mikroskopijnych najprawdopodobniej kolonizujących korzenie jako saprotrofy lub endofity. Pomimo że badania niniejsze stanowią jedynie szkicowe studium, to jednoznacznie wskazują na możliwość udziału grzybów mykoryzowych w procesach rozkładu materii roślinnej w ekosystemach torfowiskowych.
Year
Volume
10
Pages
113-121
Physical description
Dates
published
2014-11-30
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_2478_fobio-2014-0009
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.