PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 10 | 107-112
Article title

The impact of plant growth promoting bacteria (PGPB) on the development of phytopathogenic fungi

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The main purpose of this study was to evaluate impact of plant growth promoting bacteria (PGPB) on the development of phytopathogenic fungi and correlate it with a potential effects on the growth of plants under unfavorable conditions, in order to improve the efficiency of a phytoremediation process. The conducted research focused on the antifungal properties of PGPB. In this study, 51 isolates of bacteria were obtained after diversified disinfection time from plants growing on soil after sewage sludge amendment. The results revealed that some isolated bacteria, mainly endophytic ones, inhibited the development of Fusarium oxysporum, F. culmorum and Alternaria alternata.
PL
Bakterie promujące wzrost roślin (PGPB) to wolno żyjące organizmy glebowe, które mogą bezpośrednio lub pośrednio ułatwiać wzrost roślin w biotycznych lub abiotycznych warunkach stresowych. Mogą także produkować fitohormony i syntezować związki lub enzymy, które mogą modulować wzrost i rozwój (Glick et al. 2007). Pośrednie promowanie wzrostu roślin obejmuje wiele mechanizmów, dzięki którym bakterie mogą ograniczać rozwój patogenów roślinnych. Korzystny wpływ na wzrost roślin zmienia się znacznie w zależności od indywidualnych szczepów bakteryjnych oraz warunków wzrostu. Ważnym zjawiskiem jest produkcja antybiotyków przez bakteryjne endofity roślinne, w szczególności obserwowane u licznych gatunków Pseudomonas. Substancje te skutecznie ograniczają wzrost patogenów roślinnych (Klama, 2004). Celem badań było wyizolowanie bakterii strefy korzeniowej i ocena inhibicji wzrostu grzybów będących patogenami roślin wobec wyizolowanych szczepów bakteryjnych. W przeprowadzonych badaniach wykorzystano rośliny (Festuca rubra, Morus alba, Arabidopsis thaliana) rosnące w pobliżu huty cynku w Miasteczku Śląskim na glebie zanieczyszczonej metalami ciężkimi i nawożonej komunalnymi osadami ściekowymi. Bakterie izolowano z korzeni roślin stosując trzy długości czasu dezynfekcji (0, 2.5, 10 min). Po uzyskaniu czystych kultur bakteryjnych prowadzono testy zahamowania wzrostu w warunkach in vitro wobec czterech szczepów grzybów: FO – Fusarium oxysporum, FC – F. culmorum, AA1 – Alternaria alternata 1, AA2 – A. alternata 2. Wyniki eksperymentu wskazują, że bakterie izolowane po czasie 2.5 i 10 minut sterylizacji, czyli głównie bakterie endofityczne, hamowały rozwój badanych grzybów – potencjalnych patogenów roślin. Badania wykazały także, że z rzodkiewnika pospolitego (Arabidopsis thaliana), znanego halofita, pozyskano najwyższą liczbę mikroorganizmów, które także wykazywały najlepsze właściwości inhibitujące wzrost grzybni wszystkich badanych patogenów.
Year
Volume
10
Pages
107-112
Physical description
Dates
published
2014-11-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_2478_fobio-2014-0008
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.