PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 10 | 89-95
Article title

Small mammals feeding on hypogeous fungi

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Fungi serve as a food source for a wide variety of animals. Among mammals, most species feed on fungi occasionally or accidentally while foraging for other type of food, but some species are frequent mycophags and fungi can be a dominant component of their diet. Examples of mycophags can be found among marsupials: wallabies and bettongs; and rodents: squirrels, chipmunks, voles and mice. Hypogeous fungi produce closed, underground sporocarps without opening mechanisms, and thus are unable to release their spores into the air. In case of those fungi, animals feeding on sporocarps and spreading spores in their faeces are considered to be the main vector of spore dispersal. Animals that frequently feed on fungi and other heavy digestible food have developed morphological adaptations such as longer gut retention and a spiral construction of the proximal colon, to digest more fungal material which is rich in nitrogen. The spores stay viable after passing through the animal gut, and in some cases their ability to germinate and form mycorrhiza is enhanced after leaving the intestine. Hypogeous fungi are mycorrhizal partners for plants and it is therefore possible that the interactions between mycorrhizal fungi and animals spreading their spores also play an important role in ecosystem functioning.
PL
Grzyby stanowią pokarm dla wielu gatunków zwierząt. Spośród ssaków, większość gatunków żywi się grzybami w niewielkiej ilości oraz natrafiając na nie w czasie poszukiwania innego pokarmu, jednak dla niektórych gatunków, grzyby mogą stanowić dominujący element diety. Najwięcej przykładów mykofagicznych ssaków można znaleźć wśród małych zwierząt: torbaczy (walabie i kanguroszczury) oraz gryzoni (wiewiórki, myszy i nornice). Grzyby podziemne zajmują bardzo specyficzną niszę ekologiczną, jako partnerzy mykoryzowi drzew, tworzący zamknięte owocniki, nie przystosowane do dyspersji zarodników z prądami powietrza. Z tego powodu głównymi wektorami rozpraszania tych grzybów są zwierzęta odżywiające się podziemnymi owocnikami i roznoszące zarodniki w odchodach. Zwierzęta które regularnie żywią się grzybami posiadają fizjologiczne i morfologiczne adaptacje do trawienia tego typu pokarmu i uzyskania z niego jak największej ilości przyswajalnej materii. Zarodniki pozostają zdolne do dalszego rozwoju po wydaleniu na zewnątrz organizmu zwierzęcego. Badania laboratoryjne wskazują, że w przypadku niektórych gatunków wpływa to wręcz korzystnie na tempo dalszego rozwoju zarodników, oraz na ich zdolność do zawiązywania mykoryzy. Zwierzęta w ekosystemie leśnym zależą od drzew jako od miejsc schronienia, żerowania i rozmnażania. Tyczy się to zarówno gatunków mykofagicznych, roznoszących zarodniki grzybów podziemnych, jak i zwierząt drapieżnych. Z kolei drzewa zależą od grzybów mykoryzowych wpływających na ich rozwój i kondycję. Ważnym jest zatem, aby poszerzać wiedzę o powiązaniach między organizmami tworzącymi ekosystem leśny, gdyż jakiekolwiek zaburzenie w tej sieci zależności (jak na przykład selektywna wycinka drzew, lub ograniczanie populacji gryzoni uznanych za szkodniki), może wpłynąć na pozostałe elementy ekosystemu. 
Year
Volume
10
Pages
89-95
Physical description
Dates
published
2014-11-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_2478_fobio-2014-0006
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.