PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 10 | 73-79
Article title

Biologically active compounds from selected aphyllophorales mycelial cultures

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
For a long time fungi belonging to Basidiomycota phylum have been in the center of attention because of the presence in their fruiting bodies of compounds with known therapeutic activity. Mycelial cultures of two aphyllophorales species occurring in Poland, Hydnum repandum L., and Sparassis crispa (Wulf.) Fr., were analyzed in our study. The main aim of the study was qualitative and quantitative analysis of extracts obtained from the mycelial cultures for the presence of known biologically active compounds, including phenolic acids, non-hallucinogenic indole compounds and sterols. For analyses a reversed-phase chromatography (RP-HPLC) method was used. The presence of eight phenolic acids including gallic, gentisic, p-hydroxybenzoic, caffeic, p-coumaric protocatechuic, syringic, vanillic and cinnamic acids was confirmed in the extracts obtained from the biomass. The quantitatively predominant metabolites in biomass from in vitro cultures of H. repandum and S. crispa were protocatechuic acid (6.23 μg/g DW) and p-hydroxybenzoic acid (4.52 μg/g DW). Derivatives of indole such as indole, serotonin, tryptamine and tryptophan were measured quantitatively. Their total content was estimated as 1.28 μg/g DW and 3.07 μg/g DW in H. repandum and S. crispa extracts, respectively. The major metabolite found was tryptophan. In addition, ergosterol, one of the sterols present in the biomass of in vitro cultures of S. crispa was analyzed (700.87 μg/g DW). The obtained results confirm the hypothesis that mycelial cultures of domestic species of aphyllophorales are able to accumulate biologically active metabolites. 
PL
Grzyby z gromady Basidiomycota od dawna budzą zainteresowanie ze względu na występowanie w ich owocnikach szeregu związków o uznanych właściwościach leczniczych. Obiektem przeprowadzonych badań były kultury mycelialne dwóch gatunków grzybów afylloforoidalnych występujących na terenie Polski Hydnum repandum L. oraz Sparassis crispa (Wulf.) Fr. Celem podjętych badań była jakościowa i ilościowa analiza ekstraktów otrzymanych z kultur mycelialnych pod kątem występowania związków o udokumentowanej aktywności biologicznej: kwasów fenolowych, niehalucynogennych związków indolowych oraz steroli. Do oznaczeń wykorzystano wysokosprawną chromatografię cieczową faz odwróconych (RP-HPLC). Na podstawie analizy stwierdzono w ekstraktach z otrzymanej biomasy obecność ośmiu kwasów fenolowych: galusowego, gentyzynowego, p-hydroksybenzoesowego, kawowego, kumarowego, protokatechowego, syryngowego, wanilinowego oraz kwasu cynamonowego. Ilościowo dominującym związkiem był kwas protokatechowy w ilości 6,23 μg/g s.m. (H. repandum) oraz kwas hydroksybenzoesowy w ilości 4,52 μg/g s.m. (S. crispa). Spośród związków pochodnych indolu ilościowo oznaczono: indol, serotoninę, tryptaminę i tryptofan. Całkowita ich zawartość wynosiła 1,28 μg/g s. m. (ekstrakty z H. repandum) oraz 3,07 μg/g s.m. (ekstrakty z S.crispa). Ilościowo dominującym metabolitem był tryptofan. Spośród steroli oznaczono ergosterol w biomasie z kultur in vitro S. crispa (700,87 μg/g s.m). Uzyskane wyniki wskazują, że przebadane kultury mycelialne krajowych gatunków grzybów afylloforoidalnych są zdolne do akumulacji metabolitów aktywnych biologicznie.  
Year
Volume
10
Pages
73-79
Physical description
Dates
published
2014-11-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_2478_fobio-2014-0004
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.