PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 10 | 66-72
Article title

Analysis of indole derivatives in methanolic extracts from mycelium of Agaricus bisporus cultured in vitro on liquid Oddoux medium

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Methanolic extracts obtained from biomass of Agaricus bisporus (J.E. Lange) Imbach cultured in vitro were analyzed for qualitative and quantitative composition of non-hallucinogenic indole compounds in order to compare their amount with fruiting bodies of these species. Extracts demonstrated to contain six indole compounds. Contents of individual compounds ranged from 0.01 to 21.33 mg/100 g d.w. in biomass from in vitro cultures. The quantitatively dominating compounds included: 5-hydroxytryptophan (12.50 mg/100 g d.w.), L-tryptophan (14.00 mg/100 g d.w.) and serotonin (7.00 mg/100 g d.w.). Total content of the remaining indole compounds under analysis in the study was 55.32 mg/100 g d.w.
PL
Lecznicze i przeciwutleniające właściwości grzybów są doskonałym połączeniem, które stanowi o ich wartości dietetycznej i umożliwia korzystanie z nich zarówno, jako żywności jak i dodatku żywieniowego. Celem niniejszej pracy była analiza zawartości fizjologicznie aktywnych związków indolowych w mycelium z kultur in vitro Agaricus bisporus (pieczarka dwuzarodnikowa). L-tryptofan, egzogenny aminokwas i jego pochodne, takie jak np. 5-hydroksytryptofan, muszą być dostarczane z pokarmem w codziennej diecie. Związki te mają działanie przeciwdepresyjne, są bezpośrednimi prekursorami serotoniny, a w przeciwieństwie do niej przekraczają barierę krew – mózg. Są też biogenetycznymi prekursorami innych związków indolowych, które pełnią funkcję neuroprzekaźników, co uzasadnia oznaczanie ich zawartości w grzybach jadalnych. Materiał do badań stanowiły owocniki A. bisporus pochodzenia komercyjnego. Z owocników A. bisporus wyprowadzono kultury in vitro na podłożu stałym Oddoux (1957). Eksperymentalne kultury in vitro prowadzono na płynnym, wytrząsanym podłożu Oddoux. Co dwa tygodnie prowadzenia kultur pasażowano je na świeżą pożywkę. Biomasę mrożono i suszono metodą liofilizacji. Otrzymaną biomasę z kultur in vitro analizowano jakościowo i ilościowo metodą HPLC na obecność niehalucynogennych związków indolowych. Po raz pierwszy zidentyfikowane i ilościowo oznaczone zostały związki indolowe w kulturach in vitro Agaricus bisporus na płynnym podłożu wg Oddoux. Analiza wykazała, że ekstrakty metanolowe otrzymane z grzybni zawierają sześć związków indolowych: L -tryptofan, 5 - hydroksytryptofan, serotoninę, melatoninę, tryptaminę i 5-metylotryptamię. Zawartości poszczególnych składników w biomasie z kultur in vitro były zróżnicowane w zakresie od 0,01 do 21,33 mg/100 g s. m. Dominującymi ilościowo związkami były: 5-hydroksytryptofan (12,50 mg/100 g s. m.), L-tryptofan (14,00 mg/100 g) i serotonina (7,00 mg/100 g). Całkowita zawartość związków indolowych w badanym materiale wynosiła 55,32 mg/100 g s. m. Biomasa z kultur in vitro badanego gatunku jest dobrym źródłem 5-hydroksytryptofanu i L- tryptofanu. Kultury in vitro A. bisporus mogą być wykorzystane jako model do badań nad akumulacją i metabolizmem związków indolowych.
Year
Volume
10
Pages
66-72
Physical description
Dates
published
2014-11-30
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_2478_fobio-2014-0002
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.