PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 10 | 101-106
Article title

Microbiological hazard in buildings based on the example of dwelling houses and public utility buildings in Warsaw

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This paper contains preliminary results of mycological research in residential and public buildings in Warsaw and its surroundings. The study focuses on the qualitative survey of fungi in buildings of various categories. It includes research objects divided into six categories depending on the age of the buildings and their use: new buildings and the objects of about twenty years and older, as well as twenty-year single-family houses. Two houses that are in the registry of monuments (National Heritage Institute) were also in the scope of the analysis. There have also been attempts to classify the identified species of fungi into groups of BSL (Biological Safety Level), in order to identify their potential allergenic impact on buildings users. In more than half of the studied objects the most frequently isolated species was Alternaria alternata (55% of cases) and fungi of the genera Aspergillus and Penicillium. Aspergillus niger was identified in 33% of the objects, exclusively in the neglected buildings, including those abandoned for at least one year.
PL
W pracy zawarto wstępne opracowanie badań mykologicznych w budynkach mieszkalnych i gmachach użyteczności publicznej w Warszawie i okolicy. Badania dotyczą jakościowego rozpoznania fungi w obiektach z sześciu kategorii, które wydzielono w zależności od wieku budynków oraz ich przeznaczenia: mieszkania w tzw. „nowym budownictwie” oraz w obiektach około dwudziestoletnich i starszych, a także w dwudziestoletnich domach jednorodzinnych. W zakres analiz weszły również próby pochodzące z dwóch zabytkowych kamienic umieszczonych w rejestrze zabytków Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Dokonano również próby zaklasyfikowania stwierdzonych gatunków grzybów pleśniowych do grupy BSL (Biological Safety Level), w celu wskazania ich potencjalnego oddziaływania alergogennego na użytkowników budynków. W ponad połowie obiektów najczęściej izolowano Alternaria alternata (55% przypadków) oraz grzyby z rodzajów Aspergillus i Penicillium, w tym Aspergillus niger, który zidentyfikowano w 33% badanych obiektów: w budynkach zaniedbanych, w tym niezamieszkałych od przynajmniej roku.
Keywords
EN
Year
Volume
10
Pages
101-106
Physical description
Dates
published
2014-11-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_2478_fobio-2014-0001
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.