PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2020 | 19 | 41-54
Article title

Przyczyny pożarów i skuteczność systemu ochrony przeciwpożarowej Lasów Państwowych w latach 2010–2019 na przykładzie Nadleśnictwa Kielce

Content
Title variants
Przyczyny pożarów i skuteczność systemu ochrony przeciwpożarowej Lasów Państwowych w latach 2010–2019 na przykładzie Nadleśnictwa Kielce
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem opracowania jest ustalenie przyczyn pożarów lasów i skuteczności systemu przeciwpożarowego Lasów Państwowych na terenie Nadleśnictwa Kielce. Dokonano analizy porównawczej przebiegu wybranych danych meteorologicznych sprzyjających powstawaniu pożarów z danymi dotyczącymi pożarów lasów (bazy TETRAX elektronik, SILP, Llas.2) w latach 2010–2019, ze szczególnym uwzględnieniem pożarów o nieustalonych przyczynach. Pozwoliło to ustalić dominację czynników antropogenicznych nad naturalnymi w wywoływaniu pożarów. Stwierdzono dużą skuteczność systemu przeciwpożarowego, co związane jest m.in. z gęstą siecią dróg i brakiem większych, zwartych kompleksów leśnych.
EN
The aim of the study is to determine the causes of the forest fires and the effectiveness of the State Forests fire protection system in Kielce Forest District. A comparative analysis of the course of selected meteorological data favoring the occurrence of fires and forest fires data (databases TETRAX electronic, SILP, Llas.2) in 2010–2019, with particular emphasis on fires with unknown causes was obtained and analyzed. This allowed to establish the dominance of anthropogenic over natural factors in forest fires ignition. The high effectiveness of the fire protection system was confirmed, which is related to i.e. with a dense network of roads and the lack of large, compact forest complexes.
Year
Issue
19
Pages
41-54
Physical description
Dates
published
2020-12-30
Contributors
References
 • Bogacz, A., Jędo, M., Woźniczka, P., 2011. Właściwości silnie przesuszonych organicznych gleb popożarowych obiektu Sobin–Jędrzychów. Woda–Środowisko–Obszary Wiejskie 11, 4 (36), 43–56.
 • Bogacz, A., Łabaz, B., Woźniczka, P., 2014. Właściwości gleb organicznych popożarowych obszarów leśnych na przykładzie obiektu Mikorzyce–Górowo. Woda–Środowisko–Obszary Wiejskie 14, 4 (48), 5–16.
 • Certini, G., 2005. Effects of fire on properties of forest soils: A review. Oecologia 143, 1–10.
 • Ciura, T., 2018. Przyczyny i źródła wybuchu pożarów leśnych w Szwecji. Monitor Leśny.
 • Dickman, K., 2020. Groźny dym z pożarów. Świat Nauki 4 (344), 28–35.
 • Dumontet, S., Dinel, H., Scopa, A., Mazzatura, A., Saracino, A., 1996. Post-fire soil microbial biomass and nutrient content of a pine forest soil from a Dunal Mediterranean environment. Soil Biology and Biochemistry 28 (10/11), 1467–1475.
 • Feurdean, A., Vannière, B., Finsinger, W., Warren, D., Connor, S.C., Forrest, M., Liakka, J., Panait, A., Werner, C., Andric, M., Bobek, P., Carter, V.A., Davis, B., Diaconu, A.C., Dietze, E., Feeser, I., Florescu, G., Gałka, M., Giesecke, T., Jahns, S., Jamrichová, E., Kajukało, K., Kaplan, J., Karpinska-Kołaczek, M., Kołaczek, P., Kuneš, P., Kupriyanov, D., Lamentowicz, M., Lemmen, C., Magyari, E.K., Marcisz, K., Marinova, E., Niamir, A., Novenko, E., Obremska, M., Pędziszewska, A., Pfeiffer, M., Poska, A., Rösch, M., Słowinski, M., Stancikaite, M., Szal, M., Swięta-Musznicka, J., Tantau, I., Theuerkauf, M., Tonkov, S., Valkó, O., Vassiljev, J., Veski, S., Vincze, I., Wacnik, A., Wiethold, J., Hickler, T., 2020. Fire hazard modulation by long-term dynamics in land cover and dominant forest type in eastern and central Europe. Biogeosciences 17, 1213–1230.
 • Fraszewski, D., 1994. Kierunki zagospodarowania terenów po wielkich pożarach lasów, Raport IBL. Warszawa.
 • Gallagher, M.R., Skowronski, N.S., Lathrop, R.G., McWilliams, T., Green, E.J., 2020. An Improved Approach for Selecting and Validating Burn Severity Indices in Forested Landscapes. Canadian Journal of Remote Sensing, http://dx.doi.org/10.1080/07038992.2020.1735931
 • Haze, M., Widłaszewska, B., Kijewska, B., 2012. Instrukcja ochrony przeciwpożarowej lasu. Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu.
 • Jones, J.C., Ramahti, H., Fowler, D., Vorasurayakarn, J., Bridges, R.G., 1990. The Self-Heating and Thermal Ignition Propensity of Forest Floor Litter. Journal of Fire Sciences 8 (3), 207–223.
 • Kaczmarowski, J., 2016. Pirologia leśna. Przegląd Pożarniczy 7, 25–29.
 • Karlikowski, T., Łonkiewicz, B., 1975. Badania i ustalenie kryteriów oceny zagrożenia pożarowego lasu w oparciu o warunki meteorologiczne i skład gatunkowy drzewostanu, Raport IBL. Warszawa.
 • Karlikowski, T., Parzuchowska, J., Sakowska, H., Zając, S., 1998. Ocena ekonomiczna strat spowodowanych przez pożary w Polsce w latach 1991–1995. Postępy Techniki w Leśnictwie 68, 52–58, SIiTLiD, Warszawa.
 • Kondracki, J., 1977. Regiony fizycznogeograficzne Polski. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Kondracki, J., 2002. Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kreye, J.K., Varner, M.J., Dugaw, C.J., Cao, J., Szecsei, J., Engber, E.A., 2013. Pine cones facilitate ignition of forest floor duff. Canadian Journal of Forest Research 43, 512–516.
 • Krzyżewska, A., Wereski, S., Dobek, M., 2017. Wilgotność względna i dni charakterystyczne w Lublinie w latach 1951–2015. Annales UMCS 72 (2), 27–39.
 • Kutiel, P., Shaviv, A., 1992. Effects of soil type, plant composition and leaching on soil nutrients following a simulated forest fire. Forest Ecology and Management 53, 329–343.
 • Marchelek, M., 2020. Zagrożenie pożarowe w Lasach. Lasy Państwowe. Nadleśnictwo Kościan, https://koscian.poznan.lasy.gov.pl/zagrozenie-pozarowe#.X2Ne5NSLS9I
 • McClure, C.D., Jaffe, D.A., 2018. U.S. particulate matter air quality improves except in wildfire-prone areas. Proceedings of the National Academy of Sciences USA 115 (31), 7901–7906.
 • Miller, J.D., Thode, A.E., 2007. Quantifying burn severity in a heterogeneous landscape with a relative version of the delta Normalized Burn Ratio (dNBR). Remote Sensing of Environment 109, 66–80.
 • Niedźwiedź, T., 1981. Sytuacje synoptyczne i ich wpływ na zróżnicowanie przestrzenne wybranych elementów klimatu w dorzeczu górnej Wisły. Rozprawy Habilitacyjne UJ 58, 1–159, Kraków.
 • Nurzyńska-Wierdak, R., 2015. Aktywność biologiczna olejków eterycznych roślin z rodziny Pinaceae. Annales UMCS 25 (3), 19–31.
 • Odion, D.C., Davis, F.W., 2000. Fire, soil heating and formation of vegetation patterns in Chaparral. Ecological Monographs 70 (1), 149–169.
 • Parminter, J., 1983. Fire-ecological relationships for the biogeoclimatic zones of the Cassiar Timber supply area. Northern Fire Ecology Project. Protection Branch Ministry of Forests, Victoria, B.C.
 • Pierce, J.L., Meyer, G.A., Thackray, G.D., Wood, S.H., Lundeen, K., Borgert J.A., Rothwell, E., 2004. Fire and Ice in Central Idaho: Modern and Holocene Fires, Debris Flows and Climate in the Payette River Basin and Quaternary and Glacial Geology in the Sawtooth Mountains. Open-File Report 2004–1222. U.S. Department of the Interior, U.S. Geological Survey.
 • Preston, C.A., Baldwin, I.T., 1999. Positive and negative signals regulate germination in the post-fire annual, Nicotiana attenuata. Ecology 80 (2), 481–494.
 • Prunicki, M., Kelsey, R., Lee, J., Zhou, X., Smith, E., Haddad, F., Wu, J., Nadeau, K., 2019. The impact of prescribed fire versus wildfire on the immune and cardiovascular systems of children. Allergy 74 (10), 1989–1991.
 • Przepióra, P., Król, G., Frączek, M., Kalicki, T., Kłusakiewicz, E., 2017. Lokalizacja i interpretacja osadów po pożarach lasów – studium przypadku. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica 16, 43–49.
 • Pyne, S.J., 2015. Between two fires: A fire history of contemporary America. University of Arizona Press.
 • Sakowska, H., 1994. Człowiek przyczyną ognia w lesie. Teczka Leśnego Prelegenta 10, 4–7, ZG SITLiD, Warszawa.
 • Santorski, Z., 1994a. Rejonizacja zagrożenia pożarowego lasów w Polsce. Rozprawa doktorska, maszynopis, Warszawa.
 • Santorski, Z., 1994b. Jaki las się łatwiej pali? Teczka Leśnego Prelegenta 10, 8–11, ZG SITLiD, Warszawa.
 • Santorski, Z., 1999. Prognozowanie zagrożenia pożarowego lasów. Metoda IBL. Biblioteczka Leśniczego 112, SIiTLiD, DGLP, Warszawa.
 • Santorski, Z., Mycke-Dominko, M., 1998. Katastrofalne pożary lasów – monitoring teledetekcyjny. Postępy Techniki w Leśnictwie 68, SIiTLiD, Warszawa.
 • Sikorska, E., 2004. Siedliskowe podstawy hodowli lasu. Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych, Warszawa.
 • Sulikowska, A., Wypych, A., Woszczek, I., 2016. Fale upałów latem 2015 roku i ich uwarunkowania cyrkulacyjne. Badania Fizjograficzne 7, Seria A: Geografia Fizyczna (A67), 205–223.
 • Szczygieł, R., 1977. Wpływ turystyki na zagrożenie pożarowe lasów i metody zapobiegania. Las Polski 4, Warszawa.
 • Szczygieł, R., 1982. Planning, Organization and Techniques of Forest Fire Control by means of Ground Equipment. Forest Fire Prevention and Control, Proceedings of an International Seminar org. by the Timber Committee of the UN, EC for Europe, Warsaw 20–22 May 1981, Hague; Martinus Nijhoff/Dr W. Junk Publishere, 127–134.
 • Szczygieł, R., 1985. Badanie czynników kształtujących powstawanie i rozprzestrzenianie się pożarów leśnych oraz doskonalenie metod zwalczania pożarów leśnych. IBL, Warszawa.
 • Szczygieł, R., 1987. Kryteria oceny prognozowania zagrożenia pożaroweo lasów. Postępy Techniki w Leśnictwie 41, SIiTLiD, Warszawa.
 • Szczygieł, R., 1988. Organizacja, taktyka i technika zwalczania pożarów lasu. Dokumentacja IBL, maszynopis, Warszawa.
 • Szczygieł, R., 1989. Rozprzestrzenianie się pożaru pokrywy gleby leśnej – próba modelowania. Rozprawa doktorska, maszynopis, Warszawa.
 • Szczygieł, R., 1991a. The influence of weather factors on forest fire risk. Proceedings of Seminar of Forest Fire Prevention, Land, Use and People. Athens, Greece 27.10–3.11.1991, Seminar ECE/FAO/ILO, Published by MInistry of Agriculture Secretariat General for Forest and National Enviorment.
 • Szczygieł, R., 1991b. Warunki meteorologiczne a pożary lasu. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Służby Pożarniczej 1, Warszawa.
 • Szczygieł, R., 1991c. A model of forest fire. 10eme Congres Forestier Mondial, Proceedings Actas 2, Paris.
 • Szczygieł, R., 1992. Modelowanie pożarów leśnych. Przegląd Pożarniczy 5, Warszawa.
 • Szczygieł, R., 2010. Warunki kształtujące powstawanie i rozprzestrzenianie się pożarów lasu. Kampania informacyjna pt. „Ogień w lesie a przyroda – podniesienie świadomości mieszkańców terenów wiejskich w zakresie zapobiegania pożarom lasów”, Warszawa 20.09.2010, 1–35.
 • Szczygieł, R., 2012. Wielkoobszarowe pożary lasów w Polsce. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza 1, 67–78, CNBOP-PIB.
 • Szczygieł, R., Ubysz, B., Kwiatkowski, M., Piwnicki, J., 2007. Kategoryzacja zagrożenia pożarowego lasów, Raport IBL (II etap). Sękocin Stary.
 • Szczygieł, R., Ubysz, B., Kwiatkowski, M., Piwnicki, J., 2008. Kategoryzacja zagrożenia pożarowego lasów Polski, Raport IBL (III etap). Sękocin Stary.
 • Ubysz, B., 1992. Pożary i ich skutki w środowisku leśnym. Postępy Techniki w Leśnictwie 52, 73–79, SIiTLiD, Warszawa.
 • Ubysz, B., 1994. Ekologiczne następstwa pożaru lasu. Teczka Leśnego Prelegenta 10, ZG SIiTLiD, Warszawa.
 • Wiłkomirski, B., Gutry, P., 2010. Zmiany przyrodnicze w ekosystemach pod wpływem pożarów środowiskowych. Rocznik Świętokrzyski, Seria B: Nauki Przyrodnicze 31, 95–110.
 • Wiśniewski, W., 2001. Organizacja i technologia gaszenia pożarów lasu. SA PSP, Poznań.
 • Xue, L., Li, Q., Chen, H., 2014. Effects of a Wildfire on Selected Physical, Chemical and Biochemical Soil Properties in a Pinus massoniana Forest in South China. Forests 5, 2947–2966.
 • Żarnowiecki, G., 1991. Wpływ ekosystemów leśnych na wilgotność względną powietrza w Białowieskim Parku Narodowym. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, 1–149.
 • Żarnowiecki, G., 1994. Ocena stosunków wilgotnościowych powietrza w zbiorowiskach leśnych. Przegląd Geofizyczny 39 (2), 179–184.
 • http://www.bdl.lasy.gov.pl
 • http://www.danepubliczne.imgw.pl
 • http://www.katowice.lasy.gov.pl/ochrona-przeciwpozarowa
 • http://www.kielce.radom.lasy.gov.pl
 • http://www.knmi.nl
 • http://www.meteomodel.pl
 • http://www.traxelektronik.pl
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_1427-9711_19_04
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.