PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 18 | 67-75
Article title

Ocena gleb piaszczystych o opadowo-retencyjnym typie zasilania wodą na podstawie badania eksperymentalnego dotyczącego podsiąku kapilarnego

Content
Title variants
EN
Assessment of sandy soils with a rainfall-retention type of water supply based on an experimental study on capillary rise
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W eksperymencie wykorzystano piasek luźny drobnoziarnisty. Potwierdzono, że podsiąk kapilarny zwiększa wilgotność gleby i spowalnia przepływ wód opadowych. W artykule wykazano, że podsiąk kapilarny występuje także w glebach wytworzonych z piasku luźnego. W glebach piaszczystych występowanie wód gruntowych jest bardzo istotne, ponieważ wpływa to na zwiększenie wilgotności w całym profilu glebowym. Pozbawienie gleby piaszczystej możliwości wykorzystania wód gruntowych (np. w granicach leja depresyjnego), to uniemożliwienie najlepszego wykorzystania wód opadowych i spowodowanie gorszych warunków wilgotnościowych.
EN
Fine-grained sand was used in the experiment. It was confirmed that the capillary underflow increases soil moisture and slows down the flow of rainwater. The article demonstrates that capillary rise also occurs in soils made of sand. In sandy soils, the occurrence of groundwater is very important, because it affects the increase of humidity in the entire soil profile. Depriving sandy soil of the possibility of using groundwater (e.g. within the depression cone) prevents the best use of rainwater and causes worse humidity conditions.
Year
Issue
18
Pages
67-75
Physical description
Dates
published
2019-12-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_1427-9711_18_05
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.