PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 17 | 7-13
Article title

Circulation epochs based on the Vangengeim-Girs large scale patterns (1891–2010)

Content
Title variants
PL
Epoki cyrkulacyjne w serii makroform Vangengeima-Girsa (1891–2010)
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This paper presents the results of an investigation of the variability in macro-circulation forms at the mid-tropospheric level distinguished in the Vangengeim-Girs (V-G) classification. The annual frequencies of circulation forms in the years 1891–2010 proved significant fluctuations, which provided the basis for distinguishing 7 circulation epochs. The epochs illustrate secular changes in the character of dominant forms – zonal circulation (W) prevailed at the turn of the 20th century; meridional forms E and C developed next, and zonal circulation began to dominate again after 1990.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań zmienności akroform cyrkulacji w środkowej troposferze, wyszczególnionych w klasyfikacji Vangengeima-Girsa (V-G). Roczne częstości form cyrkulacji w latach 1891–2010 wykazały znaczące wahania, które stanowiły podstawę wyróżnienia 7 epok cyrkulacyjnych. Epoki te ilustrują wiekowe zmiany dominujących makroform – na przełomie XIX i XX wieku panowała strefowa cyrkulacja (W); później rozwinęły się formy południkowe E i C, a po 1990 roku ponownie zaczęła dominować strefowa cyrkulacja.
Year
Issue
17
Pages
7-13
Physical description
Dates
published
2019-04-03
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_1427-9711_17_01
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.