PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 15 |
Article title

Synoptic case study of cyclone Yvette – May 2014

Content
Title variants
PL
Synoptyczne studium ewolucji cyklonu Yvette – Maj 2014
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This paper analyzes the trajectory of the Mediterranean cyclone Yvette, pressure changes in its center and the evolution of selected meteorological fields during the life cycle of the cyclone. Geopotential, wind and divergence fields in the upper troposphere, vertical velocity, relative vorticity and wind fields in the middle troposphere as well as sea level pressure fields were analyzed. The cyclone lasted 6 days. The central pressure dropped to a minimum of 996 hPa. The biggest deepening rate reached ‒7hPa/12h. The impact of upper and mid-tropospheric circulation on the cyclone activity could be observed especially during cyclogenesis and maximum deepening stage.
PL
Opracowanie przedstawia analizę trajektorii śródziemnomorskiego cyklonu Yvette, zmian ciśnienia w centrum niżu oraz wybranych pól meteorologicznych zmieniających się w cyklu życiowym niżu. Środowisko synoptyczne związane z niżem opisano, wykorzystując pola geopotencjału, wiatru i dywergencji w górnej troposferze, rozkłady prędkości pionowej, wirowości względnej i wiatru w środkowej troposferze, a także pola ciśnienia na poziomie morza. Cyklon trwał 6 dni. Ciśnienie w centrum układu osiągnęło wartość minimalną 996 hPa. Największa ujemna tendencja ciśnienia wyniosła ‒7hPa/12h. Wpływ cyrkulacji w górnej i środkowej troposferze na aktywność niżu zaobserwowano szczególnie wyraźnie podczas fazy cyklogenezy oraz maksymalnego pogłębiania.
Year
Issue
15
Physical description
Dates
published
2017-03-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_1427-9711_15_01
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.