Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 48 | 2 |

Article title

Importance of Humic Substances for Methods of Groundwater Treatment

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Humic substances (HS) constitute a large part of organic matter found in aquatic environment. The HS strongly interact with both inorganic and organic pollutants. Occurrence of the HS in groundwater accounts for many problems with treatment procedures. These natural components cause an increased intensity of water colour, affect its taste and odour, hinder removal of iron, manganese and other metals, organic substances such as, e.g. pesticides from water. The HS are precursors of toxic trihalomethanes during chlorination. For treating groundwater contaminated with humic substances and iron compounds it is not enough to apply solely a conventional groundwater treatment system. Therefore, searching for new methods of removing humic substances from groundwater is a common practice and the existing methods undergo regular improvement. This paper, based on the review of published materials, deals with problems related to the existence of humic substances in groundwater and further discusses possibilities of their removal in order to obtain water that would meet requirements of water intended for human consumption.

Keywords

EN

Year

Volume

48

Issue

2

Physical description

Dates

published
2015
online
09 - 08 - 2016

Contributors

References

 • [1] Abate G., Dos Santos L.B.O., Colombo S. M., Masini J.C.: Applied Clay Science, 32, 261, 2006.
 • [2] Albretkiene R., Rimeika M., Zalieckiene E., Saulys V., Zagorskis A.: J. Environ. Eng. Landscape Manag., 20(2), 163, 2012.
 • [3] Anielak A.M.: Znaczenie podwójnej warstwy elektrycznej w procesie koagulacji i sorpcji. Szkoła Jakości Wody, Politechnika Koszalińska, Ustronie Morskie, 31,1998.
 • [4] Anielak A.M.: Chemiczne i fizyko-chemiczne oczyszczanie ścieków. PWN, Warszawa 2000.
 • [5] Anielak A.M., Majewski A.J.: Przemysł Chemiczny, 84/9, 684, 2005.
 • [6] Chmiel A.: Wpływ biochemicznych przemian zanieczyszczeń na ich podatność na koagulację. Rozprawa Doktorska, Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2009.
 • [7] Christiensen J.B., Jensen D. L., Gron Ch., Filip Z., Christiensen T.: Water Research, 1, 125, 1998.
 • [8] Christl I., Kretzschmar R.: Geochimica et Cosmochimica Acta, 65/20, 3435, 2001.
 • [9] Cichisz N., Mejbaum Z.: GWiTS, 2, 52, 1976.
 • [10] Ciupa R., Dzienis L.: Ochrona Środowiska, 1/60, 25, 1996.
 • [11] Cudowski A.: Ecological Indicators, 48, 721, 2015.
 • [12] Cudowski A., Pietryczuk A., Hauschild T.: Fungal Ecology, 13, 193, 2015.
 • [13] De Wit J.C.M.: Proton and Metal Ion Binding to Humic Substances. Wageningen, 1992.
 • [14] Dojlido J.R.: Chemia wód powierzchniowych. Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok, 1995.
 • [15] Edzwald J.K., Van Benschoten J.E.: Aluminum coagulation of natural organic matter. [In]: Chemical Water and Wastewater Treatment. Springer-Verlag, 1990.
 • [16] Eikebrokk B., Fettig J.: Treatment of coloured surface water by coagulation. Direct filtration: effect of water quality, type of coagulant and filter aids. [In]: Chemical Water and Wastewater Treatment. Springer-Verlag, 1990.
 • [17] Ficek K., Vella P.: Potasium permanganate the oxidation solution to many water treatment problems. Zaopatrzenie w Wodę Miast i Wsi, Jakość i Ochrona Wód, Kraków, 673, 2000.
 • [18] Filius J.D., Lumsdon D.G., Meeussen J.C.L., Hiemstra T., Van Riemsdijk W.H.: Geochimica and Cosmochimica Acta, 64/1, 51, 2000.
 • [19] Frimmel F.H.: Untersuchungen zur Komplexbildung des Eisens mit Huminstoffen lines Gewassers. VomWasser, 243, 1979.
 • [20] Gonczarow T.O., Kołosow I. W., Kaplin W.: Gidrometeoizdat, 77, 73, 1982.
 • [21] Gomółka E., Szaynok A.: Chemia wody i powietrza. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 1997.
 • [22] Grabińska-Łoniewska A.: Zastosowanie badań biologicznych do oceny efektywności procesu uzdatniania wód podziemnych z wykorzystaniem biologicznie aktywnych filtrów węglowych. Uzdatnianie wód podziemnych – badania, projektowanie i eksploatacja. Warszawa, 134, 1997.
 • [23] Grabińska-Łoniewska A.: Współczesne poglądy na temat roli mikroorganizmów w usuwaniu substancji humusowych z wód mioceńskich. Uzdatnianie wód podziemnych – badania, projektowanie i eksploatacja. Warszawa, 103, 1999.
 • [24] Grabińska-Łoniewska A.: Biologiczne przemiany żelaza i manganu w środowisku oraz urządzeniach wodociągowych i ciepłowniczych. Wyd. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Warszawa, 2000.
 • [25] Grabińska- Łoniewska A., Perchuć M., Żubrowska-Sudoł M.: Postępy Mikrobiologii, 41/3, 299, 2002.
 • [26] Grunwald P., Perchuć M.: Usuwanie związków humusowych na biologicznie aktywnych filtrach węglowych. Zaopatrzenie w wodę miast i wsi. Poznań, 185, 1996.
 • [27] Górniak A.: Substancje humusowe i ich rola w funkcjonowaniu ekosystemów słodkowodnych. Białystok, 1996.
 • [28] Huang C., Shiu H.: Colloids & Surface, 113, 155, 1996.
 • [29] Hering J.G., Kraemer S.: Environ. Chemistry, 57, 1998.
 • [30] Kalkowska I., Giemza B., Nawrocki J.: Ochrona Środowiska, 4/59, 37, 1995.
 • [31] Karczewska A.: Skuteczność koagulacji grup związków barwnych w wodach. Rozprawa Doktorska, Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 1985.
 • [32] Katsumata H, Kaneco S., Matsuno R., Itoh K., Masuyama K., Suzuki T., Funsaka K., Ohta K.: Chemosphere, 52, 909, 2003.
 • [33] Kazimierski B.: Badania hydrogeologiczne i zagospodarowanie oligoceńskiego zbiornika wód podziemnych, stan obecny i plany na przyszłość. Mat. Konf. “Oligoceński zbiornik wód podziemnych regionu mazowieckiego”. Warszawa, 18, 1997.
 • [34] Knocke W.R., Van Benschoten J. E., Kearney M.J., Soborski A.W., Reckhow D. A.: JAWWA, 6, 80, 1991.
 • [35] Knocke W.R., Shorney H.L., Bellamy J. D.: JAWWA 1, 117, 1994.
 • [36] Kolanek A.: Wpływ zanieczyszczeń organicznych na stężenie jonów wapnia i magnezu w wodach powierzchniowych. Rozprawa doktorska, Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Wrocław, 2003.
 • [37] Kowal A. L., Świderska-Bróż M.: Oczyszczanie wody. PWN, Warszawa-Wrocław, 2009.
 • [38] Kowalski T.: Ochrona Środowiska, 3/50, 33, 1993.
 • [39] Kowalski T.: Ochrona Środowiska, 3-4/54-55, 29, 1994.
 • [40] Kowalski T.: Ochrona Środowiska, 4/59, 3, 1995.
 • [41] Kowalski T.: Oczyszczanie wód infiltracyjnych i podziemnych metodą wstępnego utleniania KMnO4 i filtracji. Zaopatrzenie w wodę miast i wsi. Poznań, 257, 1996.
 • [42] Krupińska I.: Effect of the type of aluminium coagulant on effectiveness at removing pollutants from groundwater in the process of coagulation. 9th Int. Conf. “Environmental Engineering”, Vilnius, Lithuania, 2014.
 • [43] Macioszczyk A.: Hydrogeochemia. Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa, 1987.
 • [44] Macioszczyk A., Dobrzyński D.: Hydrogeochemia strefy aktywnej wód podziemnych. PWN, Warszawa, 2002.
 • [45] Michalakos G., Nivea M.: Vayenas D.V., Lyberatos G.: Water Research, 31/5, 991, 1997.
 • [46] Mouchet P.: JAWWA, 4, 158, 1992.
 • [47] Nawrocki J., Biłozor S., Kalkowska I.: Ochrona Środowiska, 3/50, 37, 1993.
 • [48] Nawrocki J., Biłozor S.: Uzdatnianie wody, procesy chemiczne i biologiczne. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa-Poznań, 2010.
 • [49] Olańczuk-Neyman K.: Mikroorganizmy w kształtowaniu jakości i uzdatnianiu wód podziemnych. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2001.
 • [50] Pandey A. K., Pandey S. D., Mstra V.: Ecotoxicology and Environ. Safety, 47,195, 2000.
 • [51] Pazdro Z., Kozerski B.: Hydrogeologia ogólna. Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa, 1993.
 • [52] Perchuć M., Ziółkowska T.: Ochrona Środowiska, 4/59, 23, 1995.
 • [53] Perchuć M.: Problemy przy uzdatnianiu wód podziemnych. Mat. Konf. „Uzdatnianie Wód Podziemnych – Badania, Projektowanie i Eksploatacja”. Warszawa, 1996.
 • [54] Perchuć M.: Badania nad uzdatnianiem barwnych wód podziemnych na biologicznie aktywnych filtrach węglowych. Mat. Konf. „Uzdatnianie wód podziemnych-Badania, Projektowanie i Eksploatacja”. Warszawa, 1997.
 • [55] Perchuć M.: Współudział żelaza i kwasów humusowych w kształtowaniu sposobu uzdatniania barwnych wód podziemnych. Oficyna Wyd. PWE, Warszawa, 2004.
 • [56] Pietryczuk A., Cudowski A., Hauschild T.: Ecotoxicology and Environ. Safety, 109, 32, 2014.
 • [57] Rak M.: Wpływ alkaliczności koagulantów glinowych na ich skuteczność oraz agresywność kwasowęglową wody po koagulacji. Rozprawa doktorska, Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Wrocław, 2001.
 • [58] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dz. U. 2015.1989.
 • [59] Sawiniak W., Piegsa J, Sobczyk M, Wranik T.: Zastosowanie siarczanu glinu do uzdatniania wód podziemnych. Mat. Konf. „Zaopatrzenie w wodę miast i wsi”. Poznań, 1986.
 • [60] Sawiniak W.: Badania nad zastosowaniem wodorotlenku żelazowego do usuwania dużych ilości żelaza i manganu z wód podziemnych. Zesz. Nauk. Politechniki Śląskiej, Gliwice, 1990.
 • [61] Świderska R., Anielak A.M.: Ochrona Środowiska, 6, 139, 2004.
 • [62] Świderska-Bróż M.: Interakcja związków humusowych z wybranymi metalami ciężkimi oraz jej wpływ na usuwanie badanych metali z wody. Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska PWr. Seria: Monografie, 23, Wrocław, 1985.
 • [63] Świderska-Bróż M.: GWiTS, 1, 18, 1991.
 • [64] Świderska-Bróż M.: Ochrona Środowiska, 3/74, 7, 1999.
 • [65] Świderska-Bróż M., Krupińska I.: Ochrona Środowiska, 3/86, 9, 2002.
 • [66] Świderska-Bróż M., Krupińska I.: Ochrona Środowiska, 2/26, 15, 2004.
 • [67] Volk C.J., Lechevallier M. W.: Applied Environ. Microb., 11, 4957, 1990.
 • [68] Vreysen S., Maes A.: Applied Clay Sci., 32, 190, 2006.
 • [69] Wershaw R.L.: Environ. Health Perspectives, 83, 191, 1989.
 • [70] Wolska M.: Water Science &Technology, 71(4), 538, 2015.
 • [71] Zieliński P., Górniak A.: Aparatura Badawcza i Dydaktyczna, 3, 37, 1999.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_pjss_2015_48_2_161
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.