PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 48 | 1 |
Article title

SELECTED GEOCHEMICAL CRITERIA IN MIRE PROFILES OF PORĘBY WOJSŁAWSKIE (SANDOMIERZ BASIN, POLAND SE)

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The geochemical analysis of biogenic sediments was used to reconstruct environmental conditions and the impact of human activity from a small mire geo-system in the Sandomierz Basin (Poland SE). Changes in the nature of selected geochemical indicators show a significant impact on the transformation of the mire during the early stages of human activity. It is reflected in the geochemical record by means of a high proportion of heavy metals – cadmium, lead and copper. Evident variability of main geochemical components concentration is also visible in a vertical record of analysed cores. This is a consequence of the sedimentary basin asymmetric configuration and the ensuing variable biogenic sedimentary succession. Analizy geochemiczne stanową jedną z podstawowych metod badań osadów biogenicznych deponowanych w torfowiskach. W pracy wykorzystano analizę geochemiczną osadów biogenicznych z małego geosystemu torfowiskowego in the Sandomierz Basin (Poland SE) do odtworzenia warunków środowiskowych i wpływu działalności człowieka. Zmiany charakteru wybranych wskaźników geochemicznych zaznaczają znaczący wpływ na transformację torfowiska w najmłodszych fazach działalności człowieka. Rejestrowana jest ona w zapisie geochemicznym poprzez wysoki udział metali ciężkich – kadm, ołów i miedź. Zaznacza się także wyraźna zmienność koncentracji głównych składników geochemicznych w zapisie pionowym analizowanych rdzeni. Jest to konsekwencją asymetrycznej konfiguracji zbiornika sedymentacyjnego i wynikającej z niej zmiennej w czasie biogenicznej sukcesji osadowej.
Keywords
EN
Year
Volume
48
Issue
1
Physical description
Dates
published
2015
online
09 - 02 - 2016
Contributors
References
 • [1] Bałaga K.: Acta Palaeobotanica, 44(2), 147, 2004.
 • [2] Bałaga K.: Geochronometria, 29, 1, 2007.
 • [3] Bałaga K.: Geochronometria, 29, 23, 2007.
 • [4] Bednarek R., Dziadowiec H., Pokojska U., Prusinkiewicz Z.: Badania ekologiczno-gleboznawcze. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 2004.
 • [5] Borówka R., K.: Przebieg i rozmiary denudacji w obrębie śródwysoczyznowych basenów sedymentacyjnych podczas późnego vistulianu i holocenu. Seria Geograficzna UAM, 54. Poznań, 1992.
 • [6] Borówka R., K.: Stud. Limnol. et Telmatologica, 1(1), 33, 2007.
 • [7] Chambers F., M., Charman D., J.: The Holocene, 14(1), 1, 2004.
 • [8] Chodorowski J., Plak A., Pidek A., Dobrowolski R.: Geochronometria, 40(3), 177, 2013.
 • [9] Dobrowolski R., Bałaga K., Bogunki A., Federowicz S., Melke J., Pazdur A., Zubovič S.: Geochronometria, 20, 107, 2001.
 • [10] Dobrowolski R., Ziółek M., Bałaga K., Melke J., Bogucki A.: Geochronometria, 36, 39, 2010.
 • [11] Fiałkiewicz-Kozieł B., Smieja-Król B., Palowski B.: Stud. Quaternaria, 28, 17, 2011.
 • [12] ISO 11466: International Standard, Soil quality-extraction of trace elements soluble in aqua regia. First edition, Geneve, 1995.
 • [13] Kondracki J.: Geografia regionalna Polski. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 2009.
 • [14] Macaire J., J., Bernard J., Di-Giovanni Ch., Hinschberger F., Limondin-Lozouet N., Visset L.: The Holocene, 16 (5), 647, 2006.
 • [15] Myślińska E.: Grunty organiczne i laboratoryjne metody ich badań. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 2001.
 • [16] Ostrowska A., Gawliński S., Szczubiałka Z.: Metody analizy i oceny właściwości gleb i roślin. Katalog. Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa, 1991.
 • [17] Ralska-Jasiewiczowa M., Starkel L.: Folia Quater., 57, 91, 1988.
 • [18] Roos-Barraclough F., Van der Knaap W., O., Van Leeuwen J.F.N, Shotyk W.: The Holocene, 14 (1), 7, 2004.
 • [19] Vuorinen J.: Pol. Arch. Hydrobiol., 25 (1/2), 453, 1978.
 • [20] Wojciechowski A.: Zmiany paleohydrologiczne w środkowej Wielkopolsce w ciągu ostatnich 12 000 lat w świetle badań osadów jeziornych rynny kórnicko-zaniemyskiej. Seria Geograficzna, 63. UAM, Poznań, 2000.
 • [21] Zgłobicki W.: Geochemiczny zapis działalności człowieka w osadach stokowych i rzecznych. Wyd. UMCS, Lublin, 2008.
 • [22] Ziółek M., Melke J.: Human Impact on Sensitive Geosystems. [In:] W. Zgłobicki and J. Rejman (Eds). Wyd. UMCS, Lublin, 157, 2005.
 • [23] PTG: Systematyka gleb Polski. Wyd. 5. Rocz. Glebozn. (Soil Science Annual), 57, 3, 2011.
 • [24] IUSS Working Group WRB: World Reference Base for Soil Resources 2014. International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps. World Soil Resources Reports, 106, FAO, Rome, 2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_pjss_2015_48_1_91
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.