Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 48 | 1 |

Article title

SOIL ORGANIC MATTER STATUS IN AGRICULTURAL SOIL SEQUENCE OF FORMER SHORELINE OF DISAPPEARING SUMOWSKIE LAKES, NORTH-EASTERN POLAND

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The aim of the study has been to define the stocks and the basic properties of soil organic matter in agricultural-used soil sequence located in the former shoreline of disappearing lakes. The study area is located in the catchment of the Sumowskie Lakes, the Brodnica Lake District, North-Eastern Poland. The investigations involved preparation of five soil pits located in the south-western part of the former Sumowskie Lake bottom and on the southern slope of the adjacent kame hill. The greatest soil transformation is reflected in the quality and quantity of the soil organic matter. Indexes of organic matter quality and TOC stocks are significantly changing along the studied transect. The strongly humidified organic matter is found in mursh horizons. Gyttja layers above the groundwater level have a medium humification index. Horizons saturated with water are very low humidified. TOC stocks drop along the analysed soil sequence from the biogenic plain to the top of the kame hill. Celem badań było określenie zasobów i podstawowych właściwości materii organicznej sekwencji rolniczo użytkowanych gleb dawnej strefy brzegowej zanikających jezior. Obszar badań był zlokalizowany w zlewni jezior Sumowskich na Pojezierzu Brodnickim w Polsce północno-wschodniej. Analizowano transekt składający się z pięciu profili glebowych znajdujących się w pd.-zach. części dawnego Jeziora Sumowskiego. Obejmował on dno dawnego jeziora oraz przylegające wzgórze kemowe. Największe zróżnicowanie gleb dotyczyło ilości i jakości glebowej materii organicznej. Zarówno właściwości materii organicznej, jak i jej zasoby wyraźnie różnicują się w analizowanym transekcie. Materia organiczna poziomów murszowych gleb pojeziornych odznacza się najwyższym stopniem humifikacji, warstwy gytii, powyżej poziomu wód gruntowych, pośrednim, a poziomy nasycone wodą najniższym spośród analizowanych. Zasoby węgla organicznego zmniejszają się wzdłuż transektu od gleb pojeziornych do szczytu pagórka kemowego (pararędziny).

Keywords

EN

Year

Volume

48

Issue

1

Physical description

Dates

published
2015
online
09 - 02 - 2016

Contributors

References

 • [1] Bednarek, R.: Diagenetic changes in sandy buried soils. In: Manikowska, B., Konecka-Betley K., Bednarek, R. (Eds.): Paleopedology problems in Poland. Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 47, 2002.
 • [2] Bednarek R., Dziadowiec H., Pokojska U., Prusinkiewicz Z.: Badania ekologiczno-gleboznawcze. PWN, Warszawa, 344,2004.
 • [3] Berglund K.: Int. Peat J., 6, 5, 1995.
 • [4] Bogacz, A., Dzięcioł, D., Glina, B., Gersztyn, L.: Soil Sci. Ann., 63, 2, 3, 2012.
 • [5] Chmieleski J., Zeitz J.: Gyttja-bearing soils in Northern Europe: formation and pedogenesis. [In:] Farrell and Feehan (Eds.): After Wise Use – The future of Peatlands. Proc.13th Int. Peat Congress, 2, 5, 2008.
 • [6] Cieślewicz J.: Materia organiczna osadów dennych jezior. In: Gonet, S. Markiewicz, M. (Eds.): Rola materii organicznej w środowisku. PTSH, Wrocław, 2007.
 • [7] Cieślewicz J., Gonet S.S., Marszelewski W.: Soil Water Res., 3, 1, 21, 2008.
 • [8] FAO: Guidelines for Soil Description. 4th Edition. FAO, Rome, 2006.
 • [9] Gonet S.S.: Ochrona zasobów materii organicznej gleb. [In]: Gonet S., Markiewicz M. (Eds.): Rola materii organicznej w środowisku. PTSH, Wrocław, 7, 2007.
 • [10] Gonet S., Markiewicz M., Marszelewski W., Dziamski A.: Limnological Review, 10(3–4), 133, 2010.
 • [11] IUSS Working Group – FAO: WRB-World Reference Base for soil resources 2014. World Soil Resources Report No. 106. FAO, Rome, 181, 2014.
 • [12] Karasiewicz M.T., Hulisz P., Noryśkiewicz A.M., Krześlak I., Świtoniak M.: Quaternary Int., 328–329, 264, 2014.
 • [13] Łachacz A., Nitkiewicz M., Pisarek W.: Soil conditions and vegetation on gyttja lands in the Masurian Lakeland. [In:] Łachacz A. (Ed.): Wetlands – their functions and protection. Department of Land Reclamation and Environmental Management, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, 61, 2009.
 • [14] Marcinek J., Spychalski M., Rocz. Akad. Roln., Poznań, 182, 19, 1987.
 • [15] Markiewicz M., Świtoniak M., Bednarek R., Gonet S.S.: Zasoby materii organicznej. [In:] Świtoniak M., Jankowski M., Bednarek R., (Eds.): Antropogeniczne przekształcenia pokrywy glebowej Brodnickiego Parku Krajobrazowego. Wyd. Nauk. UMK, Toruń, 129, 2014.
 • [16] Matyka-Sarzyńska D., Sokołowska Z.: Acta Agrophysica, 123, 1, 2005.
 • [17] Mendyk Ł., Markiewicz M.: Episteme, 18(3), 321, 2013.
 • [18] Mendyk Ł., Markiewicz M., Świtoniak M., Bednarek R.: Ecological Questions, 17, 57, 2013.
 • [19] Mendyk Ł., Markiewicz M., Jankowski M., Derdzikowski P.: Przekształcenia pokrywy glebowej wskutek odwodnienia. [In:] Świtoniak M., Jankowski M., Bednarek R. (Eds.): Antropogeniczne przekształcenia pokrywy glebowej Brodnickiego Parku Krajobrazowego. Wyd. Nauk. UMK, Toruń, 85, 2014.
 • [20] Mendyk Ł., Markiewicz M., Świtoniak M.: Catchments of disappearing lakes in glacial meltwater landscapes (Brodnica Lake District). [In:] Świtoniak M., Charzyński P., (Eds.): Soil Sequences Atlas. Wyd. Nauk. UMK, Toruń, 93, 2014.
 • [21] Sinkiewicz M.: Rozwój denudacji antropogenicznej w środkowej części Polski północnej. Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń, 103,1998.
 • [22] Smólczyński S., Kalisz B., Orzechowski M.: Polish J. Envir. Stud., 20, 3, 755, 2011.
 • [23] Smólczyński S., Orzechowski M.: Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 9(1/25), 141, 2009.
 • [24] Smólczyński S., Orzechowski M.: J. Elementol., 15, 1, 177, 2010.
 • [25] Świtoniak M.: Catena, 116, 173, 2014.
 • [26] Uggla H.: Soil Sci. Annual, 27(2), 113, 1976.
 • [27] Van Reeuvijk L.P.: Procedures for Soil Analysis. 7th Edition. Technical Report 9, ISRIC-World Soil Information, Wageningen, Netherlands, 2006.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_pjss_2015_48_1_65
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.