Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 48 | 1 |

Article title

THE CONTENT OF LEAD IN SOILS OF ALLOTMENT GARDENS IN ZIELONA GÓRA, POLAND

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Lead, as a heavy metal, is harmful to living organisms (both plants and animals) and it is relatively mobile in the environment. In this article we present the results of the monitoring of the lead content in local allotment gardens (Zielona Góra, Poland). We examined both the total and the phytoavailable form. Soil samples were collected in eight places in the allotment gardens, and two places in the neighbourhood of the allotment gardens. The lead content in the soil met the Polish soil ground standards (Regulation by the Minister of the Environment of 9.09.2002). The total content of lead varied from 21 to 39 mg kg-1, (12–14 mg kg-1 at reference point) and the form potentially available for plants from 10 to 19 mg kg-1 (6–7 mg kg-1 at reference point). The content of lead does not exceed the threshold values according to Polish law. Ołów, jako metal ciężki, jest szkodliwy dla organizmów żywych (zarówno roślin jak i zwierząt) I jest względnie ruchliwy w środowisku. W pracy przedstawiono wyniki badań monitoringowych dot. zawartości ołowiu ogólnego oraz przyswajalnego w glebach ogródków działkowych Zielonej Góry. Próbki glebowe pobrano z 8 miejsc w obrębie ogrodów oraz z 2 miejsc referencyjnych zlokalizowanych w sąsiedztwie ogrodów. Zawartość ołowiu w glebach nie przekraczała wartości progowych wyznaczonych wg prawa polskiego, przyjętego w zarządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. Zawartość ołowiu całkowitego wahała się od 21 do 39 mg kg-1, (12–14 mg kg-1 w punkcie referencyjnym) a ołowiu w formie potencjalnie dostępnej dla roślin od 10 do 19 mg kg-1 (6–7 mg kg-1 w punkcie referencyjnym).

Keywords

EN

Year

Volume

48

Issue

1

Physical description

Dates

published
2015
online
09 - 02 - 2016

Contributors

References

 • [1] Alt D., Sacher B., Radicke K.: Landwirtschaftliche Forschung Sonderheft, 38, 682, 1981.
 • [2] Chodak T., Szerszeń L., Kabała C.: Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 418(1), 291, 1995.
 • [3] Davies B. E.: Sci. Tot. Env., 9, 243, 1978.
 • [4] Dmochowski D., Prędecka A., Mazurek M., Pawlak A.: Ocena zagrożeń związanych z emisja metali ciężkich w aspekcie bezpieczeństwa ekologicznego na przykładzie ogródków działkowych w aglomeracji miejskiej. Zakład Monitorowania Bezpieczeństwa. Warszawa, 2011.
 • [5] FAO.: Guidelines for Soil Description. Rome, 2006.
 • [6] Guitart D., Pickering C., Byrne J.: Urban Forestry Urban Greening, 11, 364, 2012.
 • [7] GUS: Ochrona środowiska. Warszawa, 2011.
 • [8] GUS: Rocznik statystyczny rolnictwa. Warszawa, 2013.
 • [9] Jankiewicz B., Ptaszyński B., Wieczorek M.: Polish J. Env. Studies, 10(2), 123, 2001.
 • [10] Journal of Laws 2002.37.344 Directive on the acceptable content of heavy metals in soils.
 • [11] Journal of Laws 2002.165.1359 Directive on the standards of soil quality and the standards of land quality.
 • [12] Kabata-Pendias A., Pendias H.: Trace elements in Soils and Plants. Third Edition. CRC LLC, Boca Raton, London, New York, Washington D.C., 2001.
 • [13] Li L., Holm P.E., Marcussen H., Hansen H.H.B.: Env. Poll., 187, 90, 2014.
 • [14] McClintock N.: App. Geogr., 35, 460, 2012.
 • [15] Mapy Google. [In] World Wide Web: www.maps.google.pl, 2014.
 • [16] Mitchell R.G., Spliethoff H.M., Ribaudo L.N., Lopp D.M., Shayler H.A., Marquez-Bravo L.G., Lambert V.T., Ferenz G.S., Russell-Anelli J.M., Stone E.B., McBride M.B.: Env. Poll., 187, 162, 2014.
 • [17] Paprittz A., Reichard P.U.: Env. Poll., 157, 2019, 2009.
 • [18] Petit C., Aubry C., Rémy-Hall E.: Land Use Policy, 28, 867, 2011.
 • [19] PN-ISO 11466:2002 Jakość gleby – Ekstrakcja pierwiastków śladowych rozpuszczalnych w wodzie królewskiej.
 • [20] Purves D.: Nature, 210, 1077, 1966.
 • [21] Säumel I., Kotsyuk I., Hölscher M., Lenkereit C., Weber F., Kowarik I.: Env. Poll., 165, 124, 2012.
 • [22] Spittler T. M., Feder W.A.: Commun. Soil Sci. Plant Analysis., 10, 1195, 1979.
 • [23] Szolnoki Z., Farsang A., I. Puskás I.: Env. Poll., 177, 106, 2013.
 • [24] Vandermeulen V., Verspecht A., Van Huylenbroeck G., Meert H., Boulanger A., Van Ecke E.: Land Use Policy, 23, 486, 2006.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_pjss_2015_48_1_41
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.