Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 48 | 1 |

Article title

ZINC AND COPPER FRACTIONS IN SOILS CONTAMINATED WITH NICKEL

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Soil subject to a three-year pot experiment was analyzed, in which the following factors were considered: (i) soil contamination with nickel (0, 75, 150 and 225 mg Ni kg-1 of soil); (ii) liming (0 Ca and Ca in a dose calculated according to 1 Hh of soil); (iii) organic fertilization (with no organic fertilization, rye straw and brown coal from the Turów coalmine). The test plant was orchardgrass, which was harvested in the amount of four cuts each year of the experiment. The copper and zinc fractions were assessed using the BCR method, whereas the pH was calculated using the potentiometer method. The total content of copper and zinc in the analyzed soil did not exceed the values of the geochemical background of the soils of Poland. No impact of the varied content of nickel in the soil on the total content and distribution of Cu and Zn was found in the investigated fractions. Liming caused an increase in the total content of zinc in the analyzed soil and a decrease in the content of Cu and Zn in the F1 fraction. The straw and brown coal caused an increase in the content of both metals in the soil in the F3 fraction.  Analizowano glebę po trzyletnim doświadczeniu wazonowym, w którym uwzględniono następujące czynniki: 1. zanieczyszczenie gleby niklem (0,75, 150 i 225 mg Ni kg-1 gleby); 2. wapnowanie (0 Ca i Ca w dawce wyliczonej wg 1 Hh gleby); 3. nawożenie organiczne (bez nawożenia organicznego, słoma żytnia i węgiel brunatny pochodzący z kopalni w Turowie). Rośliną testowa była kupkówka pospolita, której w każdym roku eksperymentu zebrano po cztery pokosy. Frakcje miedzi i cynku oznaczono metodą BCR, a pH metodą potencjometryczną. Ogólna zawartość miedzi i cynku w analizowanej glebie nie przekraczała wartości tła geochemicznego gleb Polski. Nie wykazano wpływu zróżnicowanej ilości niklu w glebie na zawartość ogólną i rozmieszczenie Cu i Zn w wydzielonych frakcjach. Wapnowanie spowodowało zwiększenie ilości ogólnej cynku w analizowanej glebie oraz zmniejszenie udziału Cu i Zn we frakcji F1. Słoma i węgiel brunatny spowodowały zwiększenie w glebie ilości obu metali oraz ich udziału we frakcji F3.

Keywords

EN

Year

Volume

48

Issue

1

Physical description

Dates

published
2015
online
09 - 02 - 2016

Contributors

References

 • [1] Eisler R.: Handbook of Chemical Risk Assessment: Health Hazards to Humans, Plants, and Animals. Vol. 1. Metals. Levis Publishers, 2000.
 • [2] Gondek J.: Acta Agrophysica, 8(4), 825, 2006.
 • [3] Gorlach E., Gambuś F.: Zesz. Probl. Post. Nauk. Roln., 472, 275, 2000.
 • [4] Jamali M. K., Kazi T. G., Afridi H. I., Arain M. B., Jalbani N., Memon A. R.: J. Environ. Sci. Health, 42, 649, 2007.
 • [5] Jaske A., Gworek B.: Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 49, 209, 2011.
 • [6] Kabata-Pendias A., Pendias H.: Biogeochemia pierwiastków śladowych. Wyd. PWN, Warszawa, 1999.
 • [7] Kennedy V. H., Sanchez A. L., Oughton D. H., Rowland A. P.: Analyst., 122, 89, 1997.
 • [8] Kuziemska B., Kalembasa S.: Proc. ECOpole, 7(1), 215, DOI: 10.2429/proc.2013.7 (1) 028, 2013.
 • [9] Lipiński W., Lipińska H.: Zesz. Probl. Post. Nauk. Roln., 479, 187, 2001.
 • [10] Odum H. T.: Heavy Metals in the Environment: Using Wetlands for Their Removal. Levis Publishers, 2000.
 • [11] Rauret G., Lopez-Sanchez J.F., Sahuquillo A., Rugio R., Davidson C., Ure A., Quevauculler Ph.: J. Environ. Monit., 1, 57, 1999.
 • [12] Reid K.M., Spencer K. L., Shotbolt L.: J. Soils., Sediments, 11, 518, DOI: 10.1007/s/11368–011–0340–9. 2011.
 • [13] Szumska (Wilk) M., Gworek B.: Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 41, 42, 2009.
 • [14] Świetlik R., Trojanowska M.: Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Kieleckie Towarzystwo Naukowe. Kielce, 9, 29, 2008.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_pjss_2015_48_1_21
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.