Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 48 | 1 |

Article title

THE LONG-TERM IMPACT OF AMELIORATING DOSES OF HARD COAL FLY ASH ON SHAPING THE CONTENT OF SELECTED MICROELEMENTS IN AGRICULTURAL SOIL

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The effect of ameliorating doses of hard coal fly ash (HCFA) on chemical properties of soil and on yields and chemical composition of crops was examined based on an experiment established in 1984. At first, typical agricultural crops were grown in the experiment, but in 1992 the field was turned into permanent grassland. The current study took place twenty-nine years after hard coal fly ash had been applied. Soil samples were collected from the 0–20 cm soil layer, corresponding to the compared treatments. The residual effect of HCFA doses increasing from 100 to 800 Mg·ha-1 caused a regular increase in the total content of Cd, Cr, Cu, Mn, Fe, Zn and Pb, as well as the forms of Zn, Cu, Mn, Fe and B soluble in 0.1 M HCl. The total content of the analyzed microelements increased by a maximum of 30% for cadmium up to 176% for zinc. The highest increase in the content of soluble forms ranged from 25% for Fe to 760% for boron. The share of Znbd, i.e. permanently bound to soil, to Zntot, i.e. the total zinc form, was positively correlated with pH in KCl, the C:N ratio and the content of Cu permanently bound with soil. Regarding the share of Febd in Fetot, correlations with pH in H2O and in KCl, content of organic matter (SOM) and the C:N ratio were demonstrated. No such correlations were proven with respect to the other elements. W doświadczeniu założonym w 1984 roku badano działanie melioracyjnych dawek popiołów ze spalania węgla kamiennego (hard coal fly ashes – HCFA) na właściwości fizykochemiczne gleby oraz na plonowanie i skład chemiczny roślin uprawnych. W pierwszych latach badań uprawiano typowe rośliny rolnicze, a w 1992 zmieniono charakter uprawy na trwały użytek zielony. Obecne badania wykonano po dwudziestu dziewięciu latach od zastosowania HCFA. Próbki gleby pobrano z poziomu 0–20 cm w nawiązaniu do porównywanych obiektów. Następcze działanie rosnących dawek HCFA od 100 do 800 Mg·ha-1 powodowało zarówno wyraźnie regularny wzrost zawartości całkowitej – Cd, Cr, Cu, Mn, Fe, Zn i Pb, jak i form rozpuszczalnych w 0.1 M HCl – Zn, Cu, Mn, Fe i B. Zawartość całkowita rozpatrywanych mikroskładników maksymalnie wzrosła o 30% w przypadku kadmu do 176 % w odniesieniu do cynku. Maksymalny wzrost zawartości form rozpuszczalnych kształtował się od 25 % w odniesieniu do żelaza do 760 % w przypadku boru. Udział Znbd tj. trwale związanego z glebą w stosunku do jego formy ogólnej Zntot, istotnie dodatnio korelował z pH w KCl i stosunek C:N oraz z Cu trwale związaną z glebą. W odniesieniu do udziału Febd w Fetot wykazano korelacje z pH w H2O, pH w KCl, SOM i C:N ratio. W odniesieniu do pozostałych badanych pierwiastków takich zależności nie wykazano.

Keywords

EN

Year

Volume

48

Issue

1

Physical description

Dates

published
2015
online
09 - 02 - 2016

References

 • [1] Adriano D.C., Weber, J.T.: J. Environ. Qual., 30, 596, 2001.
 • [2] Arora C.L., Sekhon G.S.: J. Agric. Sci., 99, 185, 1982.
 • [3] Aytekin H., Baldik R.: Radiat. Prot. Dosimetry, 149(2), 211, 2012.
 • [4] Bielińska E.J., Baran S. Stankowski S.: Inż. Roln., 6(115), 7, 2009.
 • [5] Bogacz A., Chodak T., Szerszeń L.: Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 418, 671, 1995.
 • [6] Burdzy J.: Tablice statystyczne. Wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin: 60, 1999.
 • [7] Ciećko Z., Rolka E., Najmowicz T., Archacka A., Grzybowski Ł.: Ecol. Chem. Eng., A, 16(5–6), 523, 2009.
 • [8] Ciećko Z., Żołnowski A. C., Kulmaczewska J., Chełstowski A.: Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 535, 73, 2009.
 • [9] Ciećko Z., Żołnowski A.C., Chełstowski A.: Application of Phytotechnologies for Cleanup of Industrial, Agricultural, and Wastewater Contamination. NATO Science for Peace and Security Series, 147, 2009.
 • [10] Ciećko Z., Żołnowski A.C., Chełstowski A.: Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 518, 23, 2007.
 • [11] Ciećko Z., Żołnowski A.C., Madej M., Wasiak G., Lisowski J.: Polish
 • J. Environ. Stud., (in press), 2015.
 • [12] Ciećko Z., Żołnowski A.C., Ostrowska E., Chełstowski A.: Ecol. Chem. Eng., 17(6), 748, 2010.
 • [13] Dangarwala, R.T.: J. Ind. Soc. Soil Sci., 49, 647, 2001.
 • [14] Directive 2001/80/EC of the European Parliament and of the Council: Official Journal of the European Communities L 309/1, 2001.
 • [15] Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council: Official Journal of the European Union L 334/17, 2010.
 • [16]Dz.U.: Regulation of the Minister of the Environment of 22 April 2011 r. on emission standards from facilities. Journal of Law 95, 558, 2011.
 • [17] Dz.U:Regulation of the Minister of the Environment of 5 April 2011 r. on R10 recovery process. Journal of Law 86, 476, 2011.
 • [18] Dz.U:Regulation of the Minister of the Environment of 9 September 2002 on Standards of Soil Quality Journal of Law 165, 1359, 2002.
 • [19] Gaind S., Gaur A.C.: Bioresource Technol., 87, 125, 2003.
 • [20] GUS Ochrona Środowiska: Central Statistical Office, 217, 2013.
 • [21] IUSS Working Group WRB. World Reference Base for Soil Resources 2014. International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps. World Soil Resources Reports No. 106. FAO, Rome, 2014. www.fao.org/3/a-i3794e.pdf
 • [22] Jala S., Goyal D.: Bioresource Technol., 97, 1136, 2006.
 • [23] Kabata-Pendias A., Piotrowska M.: Biblioteka Monitoringu Środowiska, PIOŚ, IUNG, Warszawa, 28, 1995.
 • [24] Kabata-Pendias A.: Trace Elements in Soils and Plants, Third Edition. CRC Press, 432, 2000.
 • [25] Kalembasa S., Kuziemska B., Adamiak E.A.: Polish J. Soil Sci., 43(2), 165, 2010.
 • [26] Kumar R., Mehrotra N.K., Nautiyal B.D., Kumar P, Singh P.K.:
 • J. Environ. Biol. 30(4), 485, 2009.
 • [27] Lee H., Ha H.S. Lee C.H. Lee Y.B., Kim P.J.: Bioresource Technol., 97, 1490, 2006.
 • [28] Mahale N.K., Patil A.D., Sarode D.B., Attarde A.B.: Pol. J. Environ. Stud., 21, 1713, 2012.
 • [29] Meller E., Bilenda E.:Polit. Energ., 15(3), 287, 2012.
 • [30] Meller E.:Fol. Univ. Agric. Stetin., Ser. Agricultura, 201(78), 203, 1999.
 • [31] Microsoft: Excel 2010. 2010. www.microsoft.com.
 • [32] Murkowski A., Stankowski S.: Proc. IV Symp. ‘Breeding, cultivation and use of triticale’. Kołobrzeg, 29, 2002.
 • [33] Ondo J.A., Prudent P., Menye Biyogo R., Domeizel M., Vassalo L., Eba F.: Res. J. Chem. Sci., 2(11), 45, 2012.
 • [34] Pandey V.C. Singh N.: Agric. Ecosys. Environ., 136, 16, 2010.
 • [35] Rautaray S.K., Ghosh B.C., Mittra B.N.: Bioresource Technol., 90, 275, 2003.
 • [36] Rolka E.: Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 576, 99, 2014.
 • [37] Roper A.R., Stabin M.G., Delapp R.C., Kosson D.S.: Health Phys., 104(3), 264, 2013.
 • [38] Sharma S.K., Kalra N.: J. Sci. Ind. Res., 65, 383, 2006.
 • [39] Shibaoka M: Fuel, 65(3), 449, 1986.
 • [40] Statsoft:Statistica v. 10.0 (data analysis sotware system). 2010. www.statsoft.com.
 • [41] Ukwattage N.L., Ranjith P.G., Bouazza M.: Fuel, 109, 400, 2013.
 • [42] Veeresh H., Tripathy S., Chaudhuri D., Ghosh B.C., Hart B.R., Powell M.A.: Environ. Geol., 43, 513, 2003.
 • [43] Właśniewski S. Ochr. Środ. Zas. Nat., 41, 479, 2009.
 • [44] Wyszkowski M., Chełstowski A., Ciećko Z., Szostek R.: J. Ecol. Eng., 15(1), 55, 2014.
 • [45] Yeledhalli N.A., Prakash S.S., Ravi M.V. Narayana Rao K.: J. Agric. Sci., 21(4), 507, 2008.
 • [46] Żołnowski A.C., Busse M.K., Zając P.K.: J. Elem., 18(3), 507, 2013.
 • [47] Żołnowski A.C., Ciećko Z., Najmowicz T.: Application of Phytotechnologies for Cleanup of Industrial, Agricultural and Wastewater Contamination. NATO Science for Peace and Security Series, 135, 2009.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_pjss_2015_48_1_1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.