Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 47 | 1 |

Article title

Contemporary State and the Attempt at the Reconstruction of the Soil Cover in the Highly Diversified Loess Area on the Basis of the Sandomierz Upland in Ostrowiec Świętokrzyski and Ćmielów Surroundings

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
This study is an attempt at reconstructing the soil cover of the northern slope of the Opatów loess patch based on the morphology analysis of 23 investigated soil profiles and their chemical properties. It was stated that at present the investigated area is mainly occupied by secondary, typical brown soils, acid and leached, on slopes weakly developed, strongly eroded. The Holocene model profiles of grey-brown podzolic soils occur only in forest areas, e.g. in the Las Górny forest. The bottom of the loess valleys is mainly occupied by deluvial-aluvial soils, as an effect of long lasting human activity started in neolith.

Keywords

Year

Volume

47

Issue

1

Physical description

Dates

published
2014
online
27 - 05 - 2015

Contributors

References

 • Bałaga K., Hołub B., Kusiak J., Łanczont M., Mroczek P., Zieliński P., Komar M.: Landform Analysis, 9, 269, 2008.
 • Czarnecki R.: Wyżyna Sandomierska. Część wschodnia. Tom I. Komponenty krajobrazu geograficznego. Warszawa, 1996.
 • Czarnecki R.: Wyżyna Sandomierska. Część wschodnia. Tom II. Struktura krajobrazu geograficznego. Warszawa, 2005.
 • Dobrzański B., Uziak S., Klimowicz Z., Melke J.: Badania gleb w laboratorium i polu. Wyd. UMCS, Lublin, 1987.
 • Grabowska B.: Biul. Geol. Uniw. Warszawskiego, 1, 50, 1961.
 • Jersak J.: Acta. Geogr. Lodz., 20, 121, 1965.
 • Jersak J., Śnieszko Z.: Przewodnik konferencji nt: Póżnovistuliańskie i holoceńskie zmiany środowiska geograficznego na obszarach lessowych Wyżyny Miechowskiej i Opatowsko – Sandomierskiej, UŚ, Katowice, 1983.
 • Jóźwiak M.: Erozyjne zmiany w profilach wybranych gleb w Górach Świętokrzyskich. [In:] A. Kowalkowski (Ed.) Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego w Polsce. Funkcjonowanie i Monitoring Geoekosystemów. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa, 1995.
 • Jóźwiak M.: Probl. Zagosp. Ziem Górskich PAN, 44, 35, 1998.
 • Klatka T.: Acta Geogr. Univer. Lodz., 8, 165, 1958.
 • Klatka T.: Folia Quatern. 29, 89, 1968.
 • Klimowicz Z.: Zmiany pokrywy glebowej w obszarze utworów lessowych i lessowatych w zależności od okresu użytkowania i rzeźby terenu. Rozprawa habilitacyjna XLVII. Wydawnictwo UMCS, Lublin, 1993.
 • Klimowicz Z., Bartmiński P., Dębicki R., Kokowski A., Piotrowski M.: Ann. UMCS, Sec. B., 60, 179, 2005.
 • Klimowicz Z., Uziak S.: Ann. UMCS, sec. B, 49, 229, 1994.
 • Kosmowska-Suffczyńska D. 1966: Prace Geogr., 54, 114, 1966.
 • Lindner L., Wojtanowicz J., Kusiak J.: Przeg. Geol., 47, 163, 1999.
 • Lityński T., Jurkowska H., Gorlach E.: Analiza chemiczno-rolnicza. PWN, Warszawa, 1976.
 • Makowski J.: Prace i Studia IG UW, 21, Geografia Fizyczna, 7, 49, 1976.
 • M a z u r Z.: Wiadom. IMUZ, 3, 7, 1963.
 • Nowocień E.: Struktura przestrzenna sieci wąwozów drogowych na Wyżynie Małopolskiej. [In:] A. Kowalkowski (Ed.).Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego w Polsce. Funkcjonowanie i Monitoring Geoekosystemów. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa, 1995.
 • Paluszek J., Żembrowski W.: Acta Agrophysica, 164, 160, 2008.
 • Radłowska C.: Prace Geogr., 38, 178, 1963.
 • Rejman J.: Acta Agrophysica, 136, 91, 2006.
 • Rybicki R.: Prace i Studia Geogr., 45, 295, 2010.
 • Samsonowicz J.: Arkusz Opatów 1:100 000 mapa geologiczna zakryta. PIG, Warszawa, 1934.
 • Turski M., Słowińska-Jurkiewicz A.: Gleby wytworzone z lessów. Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin, 1994.
 • Turski M., Witkowska-Walczak B.: Acta Agrophysica, 101, 56, 2004.
 • Uziak S.: Roczn. Glebozn., 20, 81, 1969.
 • Ziemnicki S.: Wiadom. IMUZ, 3, 21, 1963.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_pjss_2014_47_1_35
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.