Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 47 | 1 |

Article title

Quantification of Water Erosion Rates on the Narew River Valley-Sides Using Universal Soil Loss Equation

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
This paper presents the results of the quantification of water erosion rate in the rolling old-glacial area of the Narew River valley-sides using the Universal Soil Loss Equation (USLE). The soil loss estimated using USLE for 7 study sites ranged from about 1 to 5 Mg ha-1 yr-1. These differences are the result of varied slope steepness ranging from 1.8% to 7.5% and the average slope length ranging from 172 m to 480, as well as varied soil texture. The impact of various crop rotations on the erosion rate was also studied. The results revealed that crop rotations with corn and potatoes caused higher rates of erosion. On the most gentle slope, the annual soil erosion increased by 0.5 Mg ha-1 yr-1, while on the steepest slope the soil erosion rate increased by 2 Mg ha-1 yr-1.1

Keywords

Year

Volume

47

Issue

1

Physical description

Dates

published
2014
online
27 - 05 - 2015

Contributors

References

 • Adinarayana J., Gopal Rao K., Rama Krishna N., Venkatachalm P., Suri J.K.: Catena, 37, 309, 1999.
 • Amore E., Modica C., Nearing M.A., Santoro V.C.: J. Hydrol., 293, 100, 2004.
 • Banasik K., Górski D.: Zesz. Nauk. AR, Wrocław, Melioracje XXXIV, 189, 103, 1990.
 • Banasik K., Górski D.: Gospodarka Wodna, 3(519), 62, 1992.
 • Banasik K., Górski D.: Estimating the rainfall erosivity for East and Central Poland. Proc. I CD “Hydroscience and Engineering”, Seul, Korea, Sept. 26–29.2000.
 • Banaszuk H.: Paleogeografia. Naturalne i antropogeniczne przekształcenia Doliny Górnej Narwi. Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok, 1996.
 • Banaszuk H.: Nasilenie i efekty procesów erozyjnych na Nizinie Północnopodlaskiej okolic Tykocina. Materiały VII Zjazdu Geomorfologów Polskich: Współczesna ewolucja rzeźby Polski, 19–22.09.2005, Kraków, 33, 2005.
 • Bieńkowska K., Karwowska H.: Osadnictwo pradziejowe i wczesnośredniowieczne w Dolinie Górnej Narwi. [w:] Dobroński A., Grębecka W.,(red.) Narew w dziejach i współczesności Mazowsza i Podlasia. Łomżyńskie Tow. Nauk. im. Wagów, 125, 2004.
 • Boardman J.: Catena 68, 73, 2006.
 • Chudecki Z., Niedźwiecki E.: Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 272, 7, 1983.
 • Gabriels D., Ghekiere G., Schiettecatte W., Rottiers I.: Soil Till. Res., 74, 47, 2003.
 • Górniak A.: Wyd. IMGW Oddz. w Białymstoku, 2000.
 • Gradziński R., Baryła J., Doktor M., Gmur D., Gradziński M., Kędzior A., Paszowski M., Soja R., Zieliński T., Żurek S.: Sedimentary Geology, 157, 253, 2003.
 • Huang C.: Amer. J., 59, 982, 1995.
 • Huang C., Gascuel-Odoux C., Cros-Cayot S.: Catena 46, 177, 2001.
 • Imeson A.C., Kirkby M.J.: J. Soil Wat. Cons., 51(5), 391, 1996.
 • Instrukcja nr 3 Ministra Rolnictwa i Leśnictwa obszarze 18.08.1973 w sprawie określania gruntów rolnych i leśnych zagrożonych erozją oraz zasad i trybu przeciwdziałania erozji. Dz.Urzędowy Min.Rol., nr 8, poz. 43, 1973.
 • Jadczyszyn J.: Pam. Puł., 119, 121, 1999.
 • Jaskanis D.: Pradzieje Białostocczyzny. Wyd. Arkady, Warszawa, 1969.
 • Józefaciuk A., Józefaciuk C.: Pam. Puł. – prace IUNG, 101 supl., 23, 1992.
 • Józefaciuk A., Józefaciuk C.: Mechanizm i wskazówki metodyczne badania procesów erozji. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Wyd. PIOŚ, Warszawa, 1996.
 • Klima K.: Bibl. Fragm. Agron. 4B/98, 303, 1998.
 • Klima K., Pieczko E., Szarek K.: Roczn. Glebozn., 40(4), 71, 2004.
 • Koćmit A., Winkler L., Frielinghaus M.: Ogólnopolskie sympozjum naukowe nt. „Ochrona agroekosystemów zagrożonych erozją”, 11–13.09.1996 Puławy, Prace Naukowe cz. 2 K(11/2), IUNG, Puławy, 283, 1996.
 • Koćmit A., Winkler L., Deumlich D., Kamińska G., Podlasiński M.: Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 475, 429, 2001.
 • Koćmit A.: Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 460, 531, 1998b.
 • Koreleski K.:. Przegląd geodezyjny, 65(1), 15, 1993a.
 • Koreleski K.: Przegląd geodezyjny, 65(2), 5, 1993b.
 • Koźmiński C., Michalska B. (red.): Atlas klimatyczny ryzyka upraw w Polsce. Wyd. AR, Szczecin, 2001.
 • Licznar P., Rojek M.: Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 11(2), 5, 2002.
 • Licznar P., Sasik J., Żmuda R.: Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 487, 137, 2002.
 • Mazur A.: Acta Agrophysica, 5(1), 85, 2005.
 • Nowocień E., Podolski B., Wawer R.: Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 487, 175, 2002.
 • Nowocień E., Wawer R., Podolski B.: Pam. Puł., 133, 135, 2003.
 • Pałys S.: Acta Agroph., 23, 107,1999.
 • PTG, Polskie Towarzystwo Gleboznawcze.: Roczn.Glebozn., 40(3/4), 8, 1989.
 • Quine T.A., Govers G., Walling D.E., Zhang X., DeSmet P.J.J., Zhang Y., Vandaele K.: Earth Surf. Process. Landforms, 22, 799, 1997.
 • Rejman J., Brodowski R.: Acta Agroph., 23, 133, 1999.
 • Rejman J., Usowicz B.: Bibl. Fragm. Agron., 4A/98, 231, 1998.
 • Schwertmann V., Vogl W., Kainz M.: Bodenerosion durch Wasser. E. Umler Verlag, Stuttgart, 1987.
 • Starkel L.: Przegląd Geograficzny, 60(3), 251, 1988.
 • Starkel L.: Przegląd Geograficzny, 61(1–2), 33, 1989.
 • Stasik R., Szafrański C.: Folia Univ. Agric. Stein., 217 Agricultura (87), 213, 2001.
 • Stasik R.: Rocz. AR. Pozn., CCCXXXVIII, Melior. Inż. Środ., 22, 107, 2002.
 • Świtoniak M.: Catena, 116, 173, 2014.
 • Szafrański C., Fiedler M., Stasik R.: Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe pt. Ochrona agroekosystemów zagrożonych erozją. Puławy 11–13.09.1996. Prace Naukowe cz. 2 K(11/2), IUNG, Puławy, 1996.
 • Szafrański C., Fiedler M., Stasik R.: Rocz AR, Pozn. CCXCIV Melior. Inż. Środ., 19, cz. 1, 141, 1997.
 • Szpikowski J.: Bibl. Fragm. Agron., 4B/98, 113, 1998.
 • Twardy J.: Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 487, 371, 2002.
 • Uziak S., Klimowicz Z.: Ann. Univ. M. Curie-Skłodowska, Lublin, 49(16), s.B., 229, 1994.
 • van Rompaey A.J.J., Govers G., van Hecke E., Jacobs K.: Agric. Ecosys. Environ., 83, 73, 2001.
 • Wawer R.: Acta Agrophysica, 5(1), 201, 2005.
 • Wawer R. , Nowocień E., Podolski B.: EJPAU 13(2), #13, Available Online: http://www.ejpau.media.pl/volume13/issue2/art-13.html, 2010.
 • Wischmeier W.H., Smith D.D.: Predicting rainfall-erosion losses – a guide to conservation planning. Agriculture Handbook no 537, USDA, 1978.
 • Wysocka-Czubaszek A.: Pol. J. Soil. Sc. 40(1), 69, 2012.
 • Zawadzki S.: Gleboznawstwo. PWRiL, Warszawa, 1999.
 • Zgłobicki W.: Dynamika współczesnych procesów denudacyjnych w północno-zachodniej części Wyżyny Lubelskiej. Wyd. UMCS, Lublin, 2002.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_pjss_2014_47_1_1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.